CZ EN Translate
Menu

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události - informace

Ministryně financí svým rozhodnutím promíjí všem daňovým subjektům správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c), d), f), g) a odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 15. 6. 2020 byl zveřejněn finanční zpravodaj č. 9 Ministerstva financí ( https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-09.pdf ). Obsahuje Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Generální ředitelství cel zpracovalo k tomuto rozhodnutí souhrnnou informaci pod č. j. 29299/2020-900000-303, která obsahuje přílohy:

Příloha A – Příloha A – Souhrnná informace o prominutí správních poplatků.pdf

Příloha B – Příloha B – Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně pdf

Příloha C – Příloha C – Vybrané části Finančního zpravodaje č. 9_2020.pdf

Finanční zpravodaje Ministerstva financí naleznete na webových stránkách (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020).


Stránka byla publikována dne: 23.06.2020

Skočit na začátek stránky