CZ EN Translate
Menu

Stanovení formátu a struktury oznámení v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku

Stanovení formátu a sktruktury oznámení dle § 134zza odst. 1 zákona o spotřebních daních surový tabák od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 se pro oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku dle § 134zza odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, stanovuje přípustný formát a sktruktura, které jsou zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz v části Daně Daňové tiskopisy Daň ze surového tabáku - Oznámení pro přijetí nebo odeslání surového tabáku podle § 134zza odst. 1 - ZFO. Oznámení lze učinit přes tzv. inteligentní formulář (ZFO), jehož obsah je po vyplnění odeslán přímo příslušnému správci daně ve formátu XML.

Pro platné odeslání je nutno použít tlačítko na formuláři Odeslat do datové schránky“ nebo Elektronicky podepsat a odeslat na e-podatelnu“. Pokyny k používání inteligentních formulářů jsou uvedeny na předmětných webových stránkách Celní správy ČR v části Daně Daňové tiskopisy v horní části.


Stránka byla publikována dne: 01.01.2017

Skočit na začátek stránky