CZ EN Translate
Menu

Změna povolení elektronické komunikace pro EMCS a Web klient ORO od 1. 7. 2017

Změna povolení elektronické komunikace pro EMCS a Web klient ORO od 1. 7. 2017

Z důvodu snižování administrativní zátěže daňových subjektů a s cílem zjednodušit proces vydávání komunikačních povolení budou celní úřady počínaje dnem 1. 7. 2017 vydávat jediné komunikační povolení pro všechny elektronické systémy (celní i daňové). V oblasti daňové jde o komunikační povolení pro EMCS a ORO web klient.

Ode dne 1. 7. 2017 tak bude možno vydat nové povolení elektronické komunikace pro EMCS a Web klient ORO pouze na základě nově vydaného povolení elektronické komunikace s celními orgány. Stejné podmínky platí i pro změny ve stávajících povoleních elektronické komunikace.

Postup pro daňové subjekty do 30. 6. 2017:

U stávajících - platných parametrů komunikace, je možné před uplynutím doby platnosti elektronického certifikátu požádat o aktualizaci komunikačního povolení. Tyto parametry komunikace budou platné do doby uplynutí lhůty platnosti certifikátů, tzn. maximálně do 30. 6. 2018. V případě jakékoliv další změny po 1. 7. 2017 je však nezbytné žádat o vydání nového komunikačního povolení prostřednictvím ASEO. Důrazně doporučujeme v těchto případech podat žádost o vydání nového komunikačního povolení s dostatečným předstihem (minimálně 30 dnů), aby nedošlo k situaci, kdy nebude subjekt disponovat platným komunikačním povolením resp. povolením s platným elektronickým certifikátem pro podepisování.

Je možné žádat o vydání nového komunikačního povolení prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na adrese https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx v části „Spotřební daně“. Evidence komunikačních povolení je vedena v aplikaci ASEO v záložce „povolení elektronické komunikace“.

V případě, že daňový subjekt má již platné komunikační povolení vydané prostřednictvím ASEO pro celní řízení, požádá pouze o rozšíření tohoto komunikačního povolení pro daňové řízení. V tomto případě je rovněž možné požádat o jeho rozšíření prostřednictvím výše uvedeného formuláře.

Postup pro daňové subjekty po 1. 7. 2017:

V případě, že daňovému subjektu vyprší platnost elektronického certifikátu po 1. 7. 2017, musí pro zachování komunikace s Celní správou ČR prostřednictvím EMCS a ORO Web klienta požádat o vydání nového komunikačního povolení prostřednictvím ASEO.

Změny zaevidovaných parametrů komunikace (např. přidání nového elektronického certifikátu), nepůjde vykonat. Daňový subjekt musí požádat o vydání nového komunikačního povolení prostřednictvím ASEO. O změnu již vydaného komunikačního povolení prostřednictvím ASEO je možné rovněž požádat prostřednictvím elektronického formuláře na adrese https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx.

V případě, že daňový subjekt má již platné komunikační povolení vydané prostřednictvím ASEO pro celní řízení, požádá pouze o rozšíření tohoto komunikačního povolení pro daňové řízení.

Případné dotazy na problémy s aplikacemi směřujte, prosím, primárně na SPD Helpdesk (viz kontakty). S ostatními žádostmi o informacemi se obraťte na celní úřad.


Stránka byla publikována dne: 16.05.2017

Skočit na začátek stránky