CELNÍ ODDĚLENÍ:

Bohumínská 1876/2, 733 01 Karviná
tel.: +420 596 321 819
E-mail: podatelna570000@cs.mfcr.cz

vedoucí oddělení Celní:        +420 724 013 903

vedoucí odboru Celní:          +420 724 101 643

koordinátor celního řízení:     +420 596 321 819, +420 602 744 146    

Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na pracovištích agendy celního řízení i ostatních agend v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení na ulici Bohumínská 1876/2, Karviná. 


Odkaz na mapu

DAŇOVÉ ODDĚLENÍ:

Bohumínská 1876/2, Karviná

E-mail: podatelna570000@cs.mfcr.cz

ODBOR SPRÁVY PŘÍJMŮ A VYMÁHÁNÍ:

Fryštátská 161/26, Karviná - Fryštát

(dotazy na platby, bezdlužnosti)
+420 607 052 798
+420 607 052 797

IMG_5453.JPG  IMG_0033.JPG
    
Odkaz na mapu
 

Okaz na mapuÚřední hodiny:
pondělí, středa    08:00 - 17:00

Pracovní doba:
úterý, čtvrtek     08:00 - 15:00
pátek                08:00 - 14:00

 
Stránka byla publikována dne: 29. 9. 2016 11:06