​Celní úřad pro Moravskoslezský kraj se zapojil do realizace projektu FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2019, kde prezentoval činnost celní správy.

III. ročník této výchovně osvětové akce byl zaměřen pro žáky základních a středních škol, studenty vysoké školy, rodiny s dětmi i veřejnost.

V kampusu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava byl zajištěn prostor pro informování návštěvníků o důležitosti bezpečnosti v nejrůznějších oblastech a také pro prezentaci práce složek Integrovaného záchranného systému, jejich techniky a zásahů.

Celní úřad návštěvníkům nabídl prohlídku techniky, včetně odborného výkladu (vozidlo KAPSCH, Crafter - "kancelář na kolečkách", vozidlo s kamerovým systémem), exempláře CITES i ukázku z výcviku služebního psa při vyhledávání omamných a psychotropních látek.  


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 4. 6. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: