CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz

V Ostravě 19.08.2016


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Ostravský služební pes Wiky odhalil nelegální tabákové listy

Neřezané tabákové listy a surový tabák v množství nejméně 50 000 kg bez řádné tabákové nálepky, to je záchyt ostravských celníků a služebního psa Wikyho.

 Pracovníci odboru Dohledu prováděli v tomto týdnu kontrolu se zaměřením na oblast s nelegálním zaměstnáváním cizinců. Cílem jejich kontroly byl průmyslový areál na Havířovsku. Zde se nacházely čtyři objekty, ve dvou z nich probíhala vlastní výroba firmy a další dva prostory byly pronajímány různým subjektům.

 Při kontrolní činnosti asistoval i služební pes Wiky, který pozitivně zareagoval u jednoho z objektů. Moravskoslezští celníci tedy přistoupili k důkladně kontrole označených prostorů, a to za přítomnosti provozního technika firmy, která prostory pronajímala. Klíče od vrat byly na vrátnici a dle vyjádření přítomného technika si nájemce nepřál, aby kdokoliv vstupoval do pronajatých prostor.

 Po vstupu do výše uvedených skladových prostor hlídka zjistila, že se zde nachází surový tabák částečně volně ložený, kartonové krabice a větší množství pytlů.

 Provedenou kontrolou vzniklo důvodné podezření z nedovoleného nakládání s touto komoditou podléhající spotřební dani, čímž by došlo k porušení příslušného zákona o spotřebních daních. Ve věci současně existuje i podezření na navazující nekalou činnost s cílem obcházet povinnosti značení finálních tabákových výrobků.

 Případ je nadále v šetření.


por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky