CZ EN Translate
Menu

Změny v dopravě výrobků podléhajících spotřební dani (lihoviny, benzín, nafta, tabákové výrobky atd.)

S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být všechny nové dopravy uskutečňované v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU, realizovány prostřednictvím modulu e-VDO v systému EMCS. Pro každé místo přijetí a odeslání bude daňovému subjektu přiděleno tzv. jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED ID). 

K účelu přidělení SEED ID je na internetové stránce www.celnisprava.cz zveřejněn formulář sloužící pro oznámení „evidovaného příjemce“ a „evidovaného odesílatele“, který musí být správci daně podáván elektronicky ve zveřejněném formátu a struktuře.

Součástí formuláře uvedeného oznámení je odkaz na formulář pro žádost o sdělení parametrů elektronické komunikace s celními orgány, který je zároveň zveřejněn na webu CS. Stávající parametry komunikace, které daňový subjekt používá pro komunikaci v EMCS, nebo v aplikacích určených pro celní řízení, lze použít také pro komunikaci v modulu e-VDO v systému EMCS.

Správce daně přidělí oznamovateli jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED ID) pro každé místo určení a odeslání, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání oznámení ve věci dopravy, popřípadě ode dne odstranění jeho vad.

Jak je tedy nutné postupovat?

  • Vyplnit a podat formulář o sdělení parametrů elektronické komunikace. 
  • Před zahájením první dopravy vybraných výrobků je nutné podat formulář pro oznámení evidovaného příjemce či odesílatele, a to v elektronické podobě.
  • Před zahájením dopravy poskytnout zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků převodem, nebo složením peněžních prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně.
  • V případě kontroly mít k dispozici přidělené jedinečné číslo SEED ID.

Další informace pak naleznete v sekci: Daně – Aktuality – Změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového oběhu.
Stránka byla publikována dne: 24.01.2023

Skočit na začátek stránky