Celní správa České republiky
Celní úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 19
772 71 Olomouc
V Olomouci 4. 12. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Olomoucký kraj

První intermodální přeprava byla ukončena na Celním úřadu pro Olomoucký kraj

Olomoučtí celníci ukončili v listopadu intermodální přepravu zboží, která byla prvně uskutečněna s použitím jednoho přepravního dokladu.

Kontejner se zbožím cestoval ze Spojených arabských emirátů do České republiky v rámci intermodální přepravy na podkladě Carnetu TIR.

Použití zmíněného dokladu umožnilo pohyb zboží mezi Spojenými arabskými emiráty na jediný záruční a tranzitní dokument. Tím došlo ke snížení doby manipulace s nákladem a také k urychlení dodávky zboží do místa určení.

Kontejner tak cestoval nejen po silnici, ale také po moři, železnicích, až dorazil silniční přepravou do Olomouce.

Díky využití jednoho přepravního dokladu (Carnet TIR), byla totožnost nákladu zabezpečena přiložením celní uzávěry a nebylo potřebné při mezinárodní přepravě provedení fyzických prohlídek.

Přepravní operace je výsledkem spolupráce mezi celními orgány ve Spojených arabských emirátech, Německu a České republice, jakož i záručních společností TIR - ATCUAE, BGL a ČESMAD Bohemia - vše koordinované IRU.

Jedná se o příklad úspěšného partnerství veřejného a soukromého sektoru, který poskytuje skutečnou hodnotu, a ilustruje, jak úmluva TIR pomáhá hladkému obchodu, posiluje mezinárodní spolupráci v celém dopravním řetězci a usnadňuje obchod mezi Blízkým východem a Evropou.

Celní úřad pro Olomoucký kraj má k dispozici fotodokumentaci.


Seznam obrázků


 
por. Bc. Marie Bortlová
Tisková mluvčí CÚ pro Olomoucký kraj
tel: +420 585 111 207
mobil: +420 724 434 404
fax: +420 585 111 113
e-mail: m.bortlova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: