Celní správa České republiky
Celní úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 19
772 71 Olomouc
V Olomouci 28. 7. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Likvidace nelegálně přepravovaného tabáku

Více než 12 tun tabáku, který byl nelegálně přepravován v územní působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj, bylo v minulých dnech ekologicky zlikvidováno.

Olomoučtí celníci tak zajistili ekologickou likvidaci 108 kartonových krabic sušeného a řezaného tabáku, který byl zajištěn při kontrolách se zaměřením na dodržování zákona o spotřebních daních v roce 2013. Likvidované zboží bylo předmětem dvou případů, v nichž nebyly dodrženy zákonem stanovené podmínky.

Tabák byl uskladněn ve skladech Celní správy ČR a po pravomocném rozhodnutí o porušení zákona ekologicky zlikvidován.

Celní úřad pro Olomoucký kraj má k dispozici fotodokumentaci.

Tisková zpráva je zveřejněna na webových stránkách Celní správy České republiky www.celnisprava.cz.


Seznam obrázků


 
por. Bc. Marie Bortlová
Tisková mluvčí CÚ pro Olomoucký kraj
tel: +420 585 111 207
mobil: +420 724 434 404
fax: +420 585 111 113
e-mail: m.bortlova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: