CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Pardubický kraj
Palackého 2659
530 02 Pardubice

V Pardubicích 09.04.2024


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Pardubický kraj

Nadlimitní přeprava cigaret roste

Nadlimitní přeprava cigaret a tabákových výrobků je nejčastějším záchytem mobilních hlídek pardubických celníků v letošním roce. Za první čtvrtletí tohoto roku evidují třicet šest porušení v oblasti dovozu tabákových výrobků ze zemí Evropské Unie. 

Únik na spotřební dani od ledna do března 2024 pardubičtí orientačně vyčíslili na 414 000 korun. Ve srovnání s rokem předchozím se jedná o zvýšený nárůst přepravy nadlimitního množství cigaret. V loňském roce dosáhl vyčíslený únik na spotřební dani hranice 400 tisíc korun (konkrétně 377 tis.) ze zajištěných tabákových výrobků až na konci června.

Přeshraniční doprava cigaret a tabákových výrobků se stala běžnou součástí nákupů v okolních státech. Kontrolovaní mají ve většině případů povědomí, že si mohou přivést jen určité množství cigaret. I přesto se hlídky nadále setkávají se situacemi, kdy za limit považují pět a více kartonů cigaret na osobu nebo jej rozdělují na nezletilé děti či rodinné příslušníky, kteří nejsou v době kontroly ve vozidle přítomni.

Celní úřad pro Pardubický kraj proto upřesňuje.  Ze zemí EU si fyzické osoby mohou dovést pro osobní spotřebu 800 kusů cigaret, 400 kusů cigarillos nebo doutníků o váze nejvýše 3 gramy za kus, 200 kusů cigarillos nebo doutníků o váze větší než 3 gramy za kus, 1 kilo tabáku ke kouření a zahřívané tabákové výrobky v množství 250 gramů. Stanovený limit je dán na jednu zletilou osobu přítomnou v době kontroly ve vozidle. 


por. Mgr. Ludmila Říhová Zezulová, Dis.
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj
tel: +420 466 797 313
mobil: +420 602 370 384
e-mail: l.rihova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky