Celní správa České republiky
Celní úřad pro Plzeňský kraj
Antonína Uxy 11
P.O. Box 88
303 88 Plzeň
V Plzni 5. 12. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Celníci z Plzně úzce spolupracují s kolegy ze SRN

Zajímavých úspěchů při společné kontrolní akci dosáhli celníci z bavorského Furth im Waldu a celníci z Plzně. Během kontrolní akce, která proběhla v uplynulém měsíci na německém území, se podařilo zjistit několik prohřešků cestujících mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Jednalo se v 5 případech o záchyt drog, zjištěna byla také jízda pod vlivem drog, téměř plná dodávka padělaného textilního zboží a také 3 nelegální migranti. Kontroly probíhaly na několika hraničních přechodech, ale také ve vlacích.  

Společné kontroly Celní správy ČR a SRN probíhají na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a dle úmluvy navazujících pravidel pro spolupráci v rámci společných kontrolních skupin celních správ. Celní úřad pro Plzeňský kraj s Hlavním celním úřadem Regensburg a Landshut pravidelně spolupracuje. Výkon společných kontrol se řídí příslušnými právními předpisy Evropského společenství v oblasti vzájemné spolupráce a současně národní právní úpravou státu, na jehož území výkon společných kontrolních skupin probíhá.

Při společných hlídkách v příhraničí si německá a česká celní správa předává zkušenosti jednak v oblasti trendů nelegálních aktivit, ale i v oblasti pracovních postupů, kynologie a nemalým prvkem je i postupné překonávání jazykových barier. Kladný ohlas mají společné kontrolní akce i u česky mluvících cestujících, kteří díky „našim" celníkům vítají prolomenou bariéru v komunikaci při samotné kontrole.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová
Tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj
tel: +420 377 204 125
mobil: +420 703 490 655
fax: +420 377 326 130
e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: