Celní správa České republiky
Celní úřad pro Plzeňský kraj
Antonína Uxy 11
P.O. Box 88
303 88 Plzeň
V Plzni 9. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Celníci si posvítili na odtahovky

Kontrolní skupina oddělení mobilního dohledu Celního úřadu pro Plzeňský kraj specializovaná na výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě se v rámci své kontrolní činnosti zaměřila na tzv. „odtahovky". Kontrolní akce s názvem „3,5+" byla zahájena počátkem listopadu loňského roku a trvala do konce března letošního roku. V hledáčku byla dodávková vozidla zahraničních dopravců, jež přepravují ojeté, ale i nové automobily. Jednalo se zejména o polská, rumunská, bulharská a moldavská vozidla.  Řidiči byli kontrolováni, zda dodržují denní doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku a zda mají předepsané přepravní povolení.

Kontrolu dodržování režimu řidiče nebylo možné v mnoha případech vůbec provést, neboť vozidla nebyla vybavena tachografy, a to i přesto, že jim tuto povinnost ukládá zákon. U těch, která byla vybavena tachografem, nebyly používány a řidič tak nevedl povinný záznam o době řízení vozidla. Zahraniční dopravci nedisponovali příslušným přepravním povolením a taktéž chyběly i další povinné doklady k přepravě.

Řidiči a většinou i dopravci v jedné osobě se dokázali v průběhu kontrolní akce danému zaměření kontrol velice rychle přizpůsobit a začali předkládat takové doklady, aby vše vypadalo jako soukromá přeprava. Kontrolní hlídka se setkávala s jedinou odpovědí a to „privát". Soukromá přeprava vozidlem nebo jízdní soupravou do 7,5 tun je totiž z příslušných předpisů vyjmuta.  V okamžiku, kdy řidiči dokladovali pouze technické průkazy přepravovaných vozidel, bylo znemožněno určení druhu přepravy a zároveň nebylo možno ustanovit dopravce.

Kontrolní akce také potvrdila, že výše uvedení zahraniční dopravci jen netranzitují přes naše území, ale jsou najímáni českými odesílateli nebo příjemci. Důvodem je jejich nižší přepravní cena.

Během kontrolní akce „3,5+" bylo za zjištěná porušení právních předpisů v rámci plzeňského kraje vybráno od zahraničních dopravců 24 kaucí v celkové výši 560 000,- Kč. Tato částka byla předána Krajskému úřadu Plzeňského kraje - Odboru dopravy pro účely správního řízení. Poplatek za vydání náhradního povolení byl vybrán v celkové výši 70 000,- Kč.

V jednom případě byl celníky odhalen bulharský dopravce, který si pomáhal manipulací s tachografem. Ve vozidle měl zabudovaný vypínač, kterým tachograf mohl ovládat.

Kontrolovaná vozidla byla zároveň podrobena kontrolnímu vážení. Rekordmanem se tak stal bulharský provozovatel, který mohl vézt 3 500 kg na vozidle a 3 500 kg na přívěsu. Dodávka byla ve skutečnosti přetížena o 1 712 kg a přívěs o 432 kg. Byla vybrána kauce ve výši 27 000,- Kč a následně předána na obec s rozšířenou působností, kde bude zahájeno správní řízení s provozovatelem vozidla.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová
Tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj
tel: +420 377 204 125
mobil: +420 703 490 655
fax: +420 377 326 130
e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: