Celní správa České republiky
Celní úřad pro Plzeňský kraj
Antonína Uxy 11
P.O. Box 88
303 88 Plzeň
V Plzni 21. 11. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Celníky zadržený odpad putoval zpět do Německa

Celníci na západě Čech se v první polovině listopadu zapojili do celorepublikové akce PLAST a v několika případech zjistili porušení podmínek pro přepravu přeshraničního odpadu.

Hlídky mobilního dohledu Celního úřadu pro Plzeňský kraj monitorovaly v rámci této akce bývalé hraniční přechody v Rozvadově a Folmavě.  Ve velmi krátkém časovém rozmezí zajistily devět nákladních vozidel převážející celkem cca 200 t odpadu. Převážně se jednalo o směsný odpad (směs plastu, papíru, textilu, pryže, skla), který byl dle dokumentace deklarován jako čistý plast či pryž. Jednalo se tedy o rozpor mezi převáženým druhem odpadu a údajích uvedených v průvodních dokladech. V osmi případech odpad pocházel z Německa a určen byl do Polska a v jednom případě do Bulharska.

Celníci vozidla odstavili a podněty k šetření předali Ministerstvu životního prostředí ČR a České inspekci životního prostředí.

K dnešnímu dni již v 5 případech bylo potvrzeno porušení zákona a odpad putoval zpět do země odeslání.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová
Tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj
tel: +420 377 204 125
mobil: +420 703 490 655
fax: +420 377 326 130
e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: