CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Plzeňský kraj
Antonína Uxy 11
P.O. Box 88
303 88 Plzeň

V Plzni 10.08.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Téměř stovku nelegálně pracujících cizinců zjistili plzeňští celníci

Celkem 94 nelegálně pracujících cizinců odhalili plzeňští celníci v uplynulých dnech.

Celní úřad pro Plzeňský kraj se zapojil do celorepublikové kontrolní akce zaměřené na dodržování zákona o zaměstnanosti. Celníci provedli celkem 6 kontrol, při nichž zkontrolovali 120 osob. V rámci uvedených kontrol zjistili u 94 cizinců ze zemí mimo EU výkon nelegální práce. U 2 z těchto osob byl kromě výkonu nelegální práce zjištěn i neoprávněný pobyt na území České republiky, a to v rozporu s platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně před zavlečením onemocněním COVID-19. Od začátku roku předali plzeňští celníci Cizinecké policii ČR v souvislosti s tímto neoprávněným pobytem na území ČR již 48 osob. V rámci kontrolní akce byla ze strany zaměstnavatelů také v 26 případech porušena informační povinnost vůči Úřadu práce ČR.

Všechna zjištěná porušení budou předána Oblastnímu inspektorátu práce pro Plzeňský kraj k zahájení správního řízení a uložení pokuty. Za nelegální zaměstnávání cizinců může úřad uložit pokutu až do výše 10 milionů korun.


por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová
Tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj
tel: +420 377 204 125
mobil: +420 703 490 655
fax: +420 377 326 130
e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky