CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Plzeňský kraj
Antonína Uxy 11
P.O. Box 88
303 88 Plzeň

V Plzni 13.05.2022


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Celníci objevili tajnou schránku na přepravu cigaret

měř 17 tisíc kusů neznačených cigaret zadrželi plzeňští celníci v rumunské dodávce směřující do Velké Británie.

Ve středu 11. května 2022 na dálnici D5 si hlídka mobilního dohledu vytipovala ke kontrole dodávkové vozidlo s rumunskou registrační značkou. Při kontrole nákladového prostoru hlídka pojala podezření, že by se v dopravním prostředku mohly nacházet tajné schránky. Toto podezření vycházelo ze zjištění, že nákladový prostor byl obložen OSB deskami, které nejsou standardním konstrukčním vybavením vozidla. Hlídka doprovodila vozidlo na kontrolní halu na Rozvadově, kde bylo podrobeno důkladné kontrole společně se všemi přepravovanými zavazadly. Služební fena Ebby neomylně označila v nákladovém prostoru stropní část a část zavazadel jako podezřelé. Po odšroubování OSB desek ze stropu vozidla bylo zjištěno větší množství kartonů cigaret značených rumunskou tabákovou nálepkou. K uvedenému zjištění kontrolovaná osoba uvedla, že o cigaretách ukrytých v tajné schránce nevěděla a hájila se tvrzením, že v předešlých dnech zapůjčila uvedený dopravní prostředek do užívání svému známému.

U kontrolovaného zboží bylo výrazně překročeno povolené limitní množství pro dovoz cigaret a zároveň řidič nebyl schopen na výzvu celníků předložit jakékoli nabývací či přepravní doklady prokazující zdanění.

Celníci zboží zadrželi, převezli do skladů Celní správy ČR a případ bude dále šetřen ve správním řízení.


por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová
Tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj
tel: +420 377 204 125
mobil: +420 703 490 655
fax: +420 377 326 130
e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky