CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Plzeňský kraj
Antonína Uxy 11
P.O. Box 88
303 88 Plzeň

V Plzni 16.05.2024


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Směry ve vymáhání pohledávek Celním úřadem pro Plzeňský kraj – justiční pohledávky, vymáhání pro obce

Od počátku roku 2024 bylo Celním úřadem pro Plzeňský kraj od soudů v Plzeňském kraji převzato a zaevidováno celkem 2 717 pohledávek v celkovém objemu 18 686 544 Kč.

V posledních letech také stále více obcí a měst využívá možnost požádat místně příslušný celní úřad o provedení exekuce, a to díky tomu, že celní úřad, jako exekuční orgán, je v postavení obecného správce daně. Celní úřad pro Plzeňský kraj vymáhá peněžité pohledávky pro obce v rámci celé republiky, v rámci plzeňského regionu pak předávají nedoplatky k vymáhání nejčastěji města Klatovy, Nepomuk a Sušice. Jedná se převážně o peněžitá plnění jako jsou pokuty za dopravní přestupky, pořádkové pokuty a další.

Letos v dubnu se v Plzni v rámci krajských setkáních Svazu měst a obcí uskutečnila prezentace Celní správy ČR pro obce a města s podtitulem „Jak na snadnější vymáhání pokut“. Obce touto prezentací získaly rozšířené informace pro efektivnější vymáhání jejich nedoplatků. Díky elektronizaci prováděných exekucí lze předávat celním úřadům rozhodnutí o uložení platební povinnosti v požadovaných formátech a struktuře, a to i díky tomu, že celní úřad je bezpapírovou institucí.

ijetím konsolidačního balíčku došlo k 1. lednu 2024 ke změně ve vymáhání justičních pohledávek. Neuhrazené justiční pohledávky nově vymáhají místo soudů a exekutorů celní úřady, a to v rámci dělené správy. Díky tomu dochází ke snížení nákladů spojených s vymáháním justičních pohledávek v rámci resortu justice, a též ke snížení nákladů pro dlužníka. Náklady za nařízení daňové exekuce činí pouze 2 % z vymáhané částky, nejméně však 500 Kč, což v porovnání s náklady při vymáhání pohledávek přenesených na soudního exekutora, je nesrovnatelně nižší. Celní správa vymáhá peněžitá plnění, jejichž ukladatelem jsou orgány resortu spravedlnosti (obecné soudy, Vězeňská služba ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR).


por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová
Tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj
tel: +420 377 204 125
mobil: +420 703 490 655
e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky