CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Washingtonova 11
110 00 Praha 1

V Praze 05.02.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Středočeský kraj

Středočeští celníci bilancovali uplynulý rok 2017

Za velmi úspěšný rok mohou celníci ze Středočeského kraje považovat právě ten loňský.

Celní úřad pro Středočeský kraj evidoval ke konci minulého roku na svých účtech příjmy ve výši téměř 65,9 miliard korun.

Rok 2017 byl pro středočeské celníky náročný nejen z hlediska dalšího převzetí nových kompetencí rozšiřujících jejich činnost, ale především jejich zatížeností. Výběr celních a daňových poplatků a pokut vzrostl oproti roku 2016 o 1,89 miliard korun.

Prioritní činností celníků je výběr cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu zboží ze třetích zemí. Za uplynulý rok se jim podařilo vybrat na těchto poplatcích téměř tři miliardy korun. V průběhu roku 2017 provedla naše celní oddělení v rámci celého Středočeského kraje na tisícovku kontrolních akcí, zaměřených na obecnou bezpečnost výrobků a odhalování zboží, které by mohlo porušovat práva duševního vlastnictví. Více než dvě stovky záchytů padělků při celním řízení se podařilo vyřešit až do jejich úplného zničení na drtičce odpadu. Hodnota takto zničeného zboží byla vyčíslena na deset miliónů korun. Nejzajímavějšími záchyty padělků byly kadeřnické nůžky Schwarzkopf, paměťové karty SANDISK, stavebnice LEGO nebo nejnovější typy mobilních telefonů iPhone a Samsung včetně příslušenství.

V oblasti výběru dělené správy, spotřebních daní z vína a meziproduktů, z minerálních olejů, tabákových výrobků, surového tabáku, z piva, z lihu, z tabákových nálepek, z elektřiny, ze zemního plynu a některých dalších plynů a z pevných paliv se vyšplhala vybraná částka až na 63 miliard korun.

K říjnu loňského roku vykazovalo oddělení správy příjmů a vymáhání zapsání 26 tisíc pokutových bloků vydaných PČR a CS. Dále bylo zodpovězeno na 5 tisíc žádostí o potvrzení bezdlužnosti. K vymáhání pohledávek bylo převzato 21 tisíc požadavků na částku 210 milionů korun. V dané věci bylo vydáno přes 17 tisíc exekučních příkazů, na základě kterých byla uhrazena částka téměř 6 milionů korun. Podařilo se také úspěšně provést dražbu výrobní linky na cigarety, která byla vydražena za 664 tisíc korun.

Na oddělení správního trestání bylo v loňském roce přijato 2 400 podnětů na porušení právních předpisů a z toho 2 200 případů bylo ve správním řízení projednáno. Na pokutách ve správním řízení tak bylo vybráno téměř 7 milionů korun. Více jak 70% pokut bylo uloženo za porušování zákona o pozemních komunikacích.

Kontrolní skupiny mobilního dohledu provedly ve svém region na 6 700 kontrolních akcí zaměřených na oblast CITES, omamně psychotropních látek, vybraných výrobků, duševního vlastnictví a dálničních kuponů, z toho jich bylo přes 400 pozitivních. Na místě celníci udělili pokuty za 600 tisíc korun a vybrali kauce za necelý milion korun. Při těchto kontrolních akcích prováděných nejen v kamenných obchodech a tržnicích, ale i na dálnici D1, bylo zjištěno celkem 68 případů porušení práv duševního vlastnictví. Při nich bylo zajištěno a následně zničeno pod celním dohledem zboží v hodnotě 8 milionů korun. Oddělení dohledu nad subjekty provedlo celkem 1 200 kontrol v oblasti EET, hazardu, zdanění a značení vybraných výrobků, zdanění minerálních olejů, zaměstnávání cizinců apod.. Z toho 183 kontrol bylo pozitivních. Bylo přijato a zpracováno téměř 4 300 oznámení od provozovatelů hazardních her. V průběhu kontrolních akcí byly zajištěny např. neznačené lihoviny, cigarety a v neposlední řadě přes 15 tun tabáku. Celkový únik na zajištěném zboží by tak v případě jeho distribuce na domácím trhu činil téměř 35 milionů korun. Předmětem kontrolní činnosti byla také úhrada mýtného nebo dálničních známek. Například jen v úseku 46 kilometrů na dálnici D1 uložili celníci na místě téměř 300 blokových pokut ve výši 362 tisíc korun.  


nprap. Yvona Matějková
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj
tel: +420 261 334 680
mobil: +420 720 748 300
e-mail: y.matejkova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky