UPChomutov (3).JPG

se sídlem:

Na Moráni 4878
430 01 Chomutov

 mapa  

Kontaktní poštovní adresa pro doručování listinných dokumentů prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb:
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
P. O. BOX 7
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

   fax   e-mail    kód datové  schránky  
 +420 475 667 310    podatelna620000@cs.mfcr.cz  

 gabny7s


úřední hodiny pro styk s veřejností:   
Po, St   08:00 – 17:00  
pracovní doba:   
Út, Čt   08:00 - 15:00
Pá        08:00 - 14:00 


Na územním pracovišti jsou vykonávány agendy: celní, daňová, správy příjmů a vymáhání, ostatní agendy jsou vykovávané na Celním úřadě pro Ústecký kraj 
Kontakty na jednotlivá oddělení najdete níže:

Podací místo: telefon: +420 601 256 580

Agenda celní 
 
 vedoucí celního oddělení:  +420 601 256 534 
  koordinátor:  +420 601 256 566   
  PROJEDNÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ lze učinit v úředních hodinách nebo v pracovní době celního úřadu.
 
Agenda daňová
 vedoucí daňového oddělení: +420 601 256 543
  koordinátor:  +420 601 256 542
  

Agenda správy příjmů
 referenti: +420 601 256 574 až 576

Agenda vymáhání
 vedoucí referátu:  +420 724 867 964  referenti: +420 601 256 577 až 582, +420 727 871 588

 POKLADNA je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době celního úřadu. 

Potvrzování bezdlužnosti
:

S účinností od 15.04.2020 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí, tj. od 15.04.2020 do dne 31.07.2020.

Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na podatelně celního úřadu či na podacích místech 

Podané žádosti se zpracovávají postupně v pořadí v jakém došly, nikoliv tzv. "na počkání"

Stránka byla publikována dne: 17. 4. 2020 16:50