UPChomutov (3).JPG

se sídlem:

Na Moráni 4878
430 01 Chomutov

 mapa  

Kontaktní poštovní adresa pro doručování listinných dokumentů prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb:
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
P. O. BOX 7
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

   fax   e-mail    kód datové  schránky  
 +420 475 667 310    podatelna620000@cs.mfcr.cz  

 gabny7s


úřední hodiny pro styk s veřejností:   
Po, St   08:00 – 17:00  
pracovní doba:   
Út, Čt   08:00 - 15:00
Pá        08:00 - 14:00 


Na územním pracovišti jsou vykonávány agendy: celní, daňová, správy příjmů a vymáhání, ostatní agendy jsou vykovávané na Celním úřadě pro Ústecký kraj 
Kontakty na jednotlivá oddělení najdete níže:

Podací místo: telefon: +420 601 256 580

Agenda celní 
 referenti celního řízení: +420 601 256 566
 koordinátor:  +420 601 256 566   
 vedoucí celního oddělení:  +420 601 256 565 
 Přidělení čísla EORI
 Žádost o přidělení čísla EORI se podává dle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex unie, u místně příslušného celního úřadu.

 PROJEDNÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ lze učinit v úředních hodinách nebo v pracovní době celního úřadu.

Agenda daňová
 vedoucí daňového oddělení: +420 724 454 889
 koordinátor:  +420 601 256 567
  referenti: +420 601 256 568 až 570, +420 601 256 572 až 573, +420 601 256 481 

Agenda správy příjmů
 referenti: +420 601 256 574 až 576

Agenda vymáhání
 vedoucí referátu:  +420 724 867 964  referenti: +420 601 256 577 až 582, +420 727 871 588

 POKLADNA je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době celního úřadu. 

Potvrzování bezdlužnosti:
Žádost lze napsat volnou formou s uvedením účelu (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.).
Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na podatelně celního úřadu či na podacích místech 
    Podané žádosti se zpracovávají postupně v pořadí v jakém došly, nikoliv tzv. "na počkání" 

Stránka byla publikována dne: 1. 10. 2018 14:33