CZ EN Translate
Menu

Územní pracoviště v Chomutově

UPChomutov (3).JPG

se sídlem:

Na Moráni 4878
430 01 Chomutov

 mapa  

Kontaktní poštovní adresa pro doručování listinných dokumentů prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb:
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7a
P. O. BOX 7
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

   fax   e-mail    kód datové  schránky  
 +420 475 667 310    podatelna620000@cs.mfcr.cz  

 gabny7s


úřední hodiny pro styk s veřejností:   
Po, St   08:00 – 17:00  
pracovní doba:   
Út, Čt   08:00 - 15:00
Pá        08:00 - 14:00 

Na územním pracovišti jsou vykonávány agendy: celní, daňová, správy příjmů a vymáhání, ostatní agendy jsou vykovávané na Celním úřadě pro Ústecký kraj 
Kontakty na jednotlivá oddělení najdete níže:

COVID-19 – UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST

OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA ÚZEMNÍM PRACOVIŠTI CELNÍHO ÚŘADU V CHOMUTOVĚ

Osobní jednání se zaměstnanci územního pracoviště si domluvte předem TELEFONICKY:

PODACÍ MÍSTO: 601 256 580

POKLADNA (BEZDLUŽNOST): 601 256 574 nebo 601 256 576

VYMÁHÁNÍ A EXEKUCE: 601 256 548 nebo 601 256 582

CELNÍ (EXPORT, IMPORT): 601 256 535

                                                      601 256 565

                                                     601 256 566

                                                     601 256 532 (FOR ENGLISH)

DAŇOVÉ: 601 256 543 nebo 601 256 542

popřípadě zaklepejte na vstupní dveře územního pracoviště.

Do míst územního pracoviště určených pro styk s veřejností se vstupuje POUZE JEDNOTLIVĚ, a to V ROUŠCE nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst. Po vstupu na územní pracoviště strpte MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY bezkontaktním teploměrem zaměstnancem územního pracoviště a proveďte DEZINFEKCI ROUKOU.

Při podezření na nákazu koronavirem nebo nezakrytí nosu a úst bude odepřen vstup na územní pracoviště.

Při čekání dodržujte odstup mezi osobami ALESPOŇ 2 METRY.

V maximální možné míře využívejte bezhotovostní platební styk a elektronickou formu komunikace (datové schránky) před osobním kontaktem.

 

PROJEDNÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ lze učinit v úředních hodinách nebo v pracovní době celního úřadu.
POKLADNA je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době celního úřadu. 

Potvrzování bezdlužnosti
:

S účinností od 01.01.2021 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne  01.01.2021 do dne 16.08.2021.

Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na podatelně celního úřadu či na podacích místech 

Podané žádosti se zpracovávají postupně v pořadí v jakém došly, nikoliv tzv. "na počkání"

Stránka byla publikována dne: 01.06.2021 13:44
Skočit na začátek stránky