CZ EN Translate
Menu

Pracoviště Ústí nad Labem

​​​

se sídlem:

     Přístavní 8                     
 400 07 Ústí nad Labem  

 mapa 


Kontaktní poštovní adresa pro doručování listinných dokumentů prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb:

Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7a
P. O. BOX 7
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

​ e-mail  kód datové schránky  
 podatelna620000@cs.mfcr.cz 

 gabny7s


úřední hodiny pro styk s veřejností:
Po, St 08:00 – 17:00
pracovní doba:
Út, Čt 08:00 - 15:00
Pá 08:00 - 14:00


Podací místo:
+420 601 256 480

Agenda celní

vedoucí celního oddělení:  +420 601 256 545  
koordinátor:  +420 601 256 482 
PROJEDNÁVÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ lze učinit v úředních hodinách nebo v pracovní době celního úřadu. ​

Agendy správy příjmů a vymáhání

​ ​Oddělení ​Správy příjmů​ ​ ​Oddělení Vymáhání
příjmení, jméno, titul​kontakt​agendapříjmení, ​jméno, titul​kontakt​agenda
​Miláčková Barbora​702 091 359​vedoucí odděleníVránková Alena, Mgr.​702 091 356​vedoucí oddělení
​Lundáková Jana, Ing.
​​​601 256 512​​zást. vedoucí oddělení
​Mikolášová Martina, Ing.​702 091 357​zást. vedoucí oddělení
​Benedová Lucie​601 256 508​účetní operace

​​vymáhání, exekuce
​Fryč Ivan​601 256 509​evidence platebních povinností
​​Hott Petr, Mgr.​​601 256 551​exekuce, insolvence
Janoutová Ladislava601 256 492​​​evidence platebních povinností
Jančárová Olga, Bc.601 256 519​vymáhání, exekuce
Roučková Taťana601 256 513evidence platebních povinnostíKernaševičová Kateřina, Bc.​601 385 267vymáhání, ​exekuce
Slavíková Iveta, Mgr.​601 256 515​poplatky (ovzduší, vody, půdy)​Kos Jiří, Ing.​​601 256 521​​vymáhání, exekuce
​Škaloudová Romana​601 256 516​​pokladní, účetní operace​​Kůrková Lazarová Martina601 256 522​​vymáhání, exekuce
Talbiová Jana​​​601 256 510
​​evidence platebních povinnostíLierová Monika
601 256 486
vymáhání, exekuce
Vopatová 
​724 867 961
​​​evidence platebních povinností​
​Moucha Jan 
​601 256 561
​vymáhání, exekuce
​​Mühlsteinová Nina
​​723 647 841vymáhání, exekuce


​Müllerová Michaela, Bc.​
​601 256 558
​vymáhání, exekuce


Ryška Milan, Ing.​601 256 523vymáhání, exekuce

​Semschová Zuzana601 256 525vymáhání, exekuce
Šetinová Martina, Bc.​601 256 488vymáhání, exekuce

​Šťastná Alexandra
​601 256 549
​vymáhání, exekuce

Třísko Jan, Bc.
601 256 526vymáhání, exekuce

Vobnášilová Alena, Ing.
​​​​727 871 585​vymáhání, exekuce

​​Votavová Jitka
601 256 568vymáhání, exekuce​

​​Žáčková Martina, Mgr.​​601 256 527​exekuce, insolvence


POKLADNA
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době celního úřadu.

Potvrzování bezdlužnosti
:

S účinností od 01.01.2021 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne 01.01.2021 do dne 16.08.2021.

Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na podatelně celního úřadu či na podacích místech 

Podané žádosti se zpracovávají postupně v pořadí v jakém došly, nikoliv tzv. "na počkání"

Stránka byla publikována dne: 13.01.2023 13:02
Skočit na začátek stránky