CZ EN Translate
Menu

Pracoviště Ústí nad Labemse sídlem:

     Přístavní 8                     
 400 07 Ústí nad Labem  

 mapa 


Kontaktní poštovní adresa pro doručování listinných dokumentů prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb:

Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7a
P. O. BOX 7
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

 e-mail  kód datové schránky  
 podatelna620000@cs.mfcr.cz 

 gabny7s


úřední hodiny pro styk s veřejností:
Po, St 08:00 – 17:00
pracovní doba:
Út, Čt 08:00 - 15:00
Pá 08:00 - 14:00


Podací místo:
+420 601 256 480

Agenda celní

vedoucí celního oddělení:  +420 724 965 178, 
koordinátor:  +420 601 256 482
PROJEDNÁVÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ lze učinit v úředních hodinách nebo v pracovní době celního úřadu. ​

Agendy správy příjmů a vymáhání

​ ​Oddělení ​Správy příjmů​ ​ ​Oddělení Vymáhání
příjmení, jméno, titul​kontakt​agendapříjmení, ​jméno, titul​kontakt​agenda
​Miláčková Barbora​702 091 359​vedoucí odděleníVránková Alena, Mgr.​702 091 356​vedoucí oddělení
​Benedová Lucie​601 256 508​účetní operace​Doudová Kateřina601 384 009​​exekuce
​Fryč Ivan​601 256 509​evidence platebních povinností​​Jančárová Olga, Bc.​601 256 519exekuce
​Krejčíková Jana​601 256 510​evidence platebních povinnostíKernaševičová Kateřina, Bc.​601 385 267​exekuce
Lundáková Jana, Ing.​​601 256 512​účetní operace, bezdlužnost*​Kos Jiří, Ing.​​601 256 521​exekuce, místní šetření
Roučková Taťana601 256 513​evidence platebních povinností​​Kůrková Lazarová Martina601 256 522​​exekuce
​Slavíková Iveta, Mgr.​​601 256 515​poplatky (ovzduší, vody, půdy)Ryška Milan, Ing.​​601 256 523​exekuce
Škaloudová Romana​601 256 516pokladní, účetní operace​​Semschová Zuzana601 256 525​exekuce
​Živná Jarmila​601 256 517​evidence platebních povinnostíŠetinová Martina, Bc.601 256 488​​exekuce, splátkování
​Šuková Nina​723 647 841​exekuce
Třísko Jan, Bc.​601 256 526​exekuce
​Vobnášilová Alena, Ing.​​​727 871 585exekuce, místní šetření
Žáčková Martina, Mgr.​601 256 527exekuce
Hott Petr, Mgr.​601 256 551exekuce, insolvence


POKLADNA
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době celního úřadu.

Potvrzování bezdlužnosti
:

S účinností od 01.01.2021 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne 01.01.2021 do dne 16.08.2021.

Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na podatelně celního úřadu či na podacích místech 

Podané žádosti se zpracovávají postupně v pořadí v jakém došly, nikoliv tzv. "na počkání"

Stránka byla publikována dne: 07.06.2021 6:30
Skočit na začátek stránky