se sídlem:

     Přístavní 8                     
 400 07 Ústí nad Labem  

 mapa 


Kontaktní poštovní adresa pro doručování listinných dokumentů prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb:

Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
P. O. BOX 7
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

 e-mail  kód datové schránky  
 podatelna620000@cs.mfcr.cz 

 gabny7s


úřední hodiny pro styk s veřejností:
Po, St 08:00 – 17:00
pracovní doba:
Út, Čt 08:00 - 15:00
Pá 08:00 - 14:00


Podací místo:
+420 601 256 480
Agenda celní
vedoucí celního oddělení:  +420 724 965 178, 
koordinátor:  +420 601 256 492
referenti celního řízení: +420 601 256 482 až 484, +420 601 256 486 až 491
(přidělení čísla EORI: +420 601 256 490 až 492)

PROJEDNÁVÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ lze učinit v úředních hodinách nebo v pracovní době celního úřadu. 


Agenda daňová
vedoucí daňového oddělení: +420 601 256 496
koordinátor:  +420 601 256 504
referenti: +420 601 256 494 až 507


Agendy správy příjmů a vymáhání

​ ​Oddělení ​Správy příjmů​ ​ ​Oddělení Vymáhání
příjmení, jméno, titul​kontakt​agendapříjmení, ​jméno, titul​kontakt​agenda
​Miláčková Barbora​702 091 359​vedoucí odděleníVránková Alena, Mgr.​702 091 356​vedoucí oddělení
​Benedová Lucie​601 256 508​účetní operace​Antálová Magdalena​601 256 518​exekuce
​Fryč Ivan​601 256 509​evidence platebních povinností​Doudová Kateřina​601 384 009​exekuce
​Krejčíková Jana​601 256 510​evidence platebních povinností​Jančárová Olga, Bc.​601 256 519​exekuce
​Křiklavová Hana​601 256 511​účetní operace, bezdlužnost*​Kernaševičová Kateřina, Bc.​601 385 267​exekuce
Lundáková Jana, Ing.​601 256 512​účetní operace, bezdlužnost*​Kos Jiří, Ing.​601 256 521​exekuce, místní šetření
​Roučková Taťana​601 256 513​evidence platebních povinností​Kůrková Lazarová Martina​601 256 522​exekuce
Slavíková Iveta, Mgr.​​601 256 515poplatky (ovzduší, vody, půdy)​Ryška Milan, Ing.​601 256 523​exekuce
​Škaloudová Romana​601 256 516​pokladní, účetní operace​Sauerová Helena​601 256 524​exekuce
​Živná Jarmila​601 256 517​evidence platebních povinností​Semschová Zuzana​601 256 525​exekuce
Šetinová Martina, Bc.601 256 488​exekuce, splátkování
​Šťastná Alexandra​​601 383 987​exekuce
​Šuková Nina​723 647 841​exekuce
​Třísko Jan, Bc.​601 256 526​exekuce
​Vobnášilová Alena, Ing.​727 871 585​exekuce, místní šetření
Žáčková Martina, Mgr.​601 256 527​exekuce
​Votavová Jitka​601 256 558​exekuce
Hott Petr, Mgr.​601 256 551​exekuce, insolvence


POKLADNA je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době celního úřadu.
* Potvrzování bezdlužnosti:
Žádost lze napsat volnou formou s uvedením účelu (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.).
Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na podatelně celního úřadu či na podacích místech 
    Podané žádosti se zpracovávají postupně v pořadí v jakém došly, nikoliv tzv. "na počkání"

Stránka byla publikována dne: 25. 1. 2019 11:49