CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11

V Ústí nad Labem 17.06.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Celníci převažovali na D8 vozidla

V pondělí dne 15. června zaměřili ústečtí celníci pozornost na projíždějící malá nákladní a dodávková vozidla do 3,5 t. Během kontrolní akce převážili u obce Řehlovice pomocí mobilních vah 11 vozidel, z nichž u tří bylo zjištěno překročení nejvyšší povolené hmotnosti.

Jedno přetížené nákladní vozidlo a dodávka patřily tuzemským dopravcům, další nákladní vozidlo zahraničnímu dopravci z Polska. U nákladního vozidla zn. IVECO tuzemského dopravce naměřila hlídka celníků celkové přetížení vozidla o 1 150 kilogramů; přímé zatížení nápravy nákladem bylo překročeno o 300 kilogramů.

Řidičům byla za překročení přípustných hodnot stanovených zákonem o pozemních komunikacích uložena na místě pokuta v celkové výši 22 tisíc korun. Od zahraničního řidiče celníci vybrali navíc kauci ve výši 20 tisíc korun. Dopravce čeká správní řízení, které povede odbor dopravy ústeckého magistrátu.

Kontrolní vážení provádí celní správa v rámci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě. Kontrola hmotností silničních motorových vozidel je prováděna za účelem ochrany pozemních komunikací před nadměrným opotřebováním a destrukcemi. Tento dozor má rovněž významný podíl na bezpečnosti silničního provozu, jelikož přetížená vozidla jsou potenciálním nebezpečím pro další účastníky silničního provozu.


por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz