CZ EN Translate
Menu

Změna u osob zasílajících vybrané výrobky z jiných členských států na daňové území ČR

​Povolení pro zasílání vybraných výrobků zástupce pro zasílání vybraných výrobků podle § 33a odst. 1 zákona o SPD, vydaná před 1. 11. 2022 zaniknou dnem účinnosti novely, tj. 13.2.2023. 

Osoba, která hodlá zasílat vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České republiky v souladu s § 33 zákona o SPD, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně, v souladu s § 33a zákona o SPD, před prvním zasláním těchto vybraných výrobků, a to pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Znění celé informace je k dispozici na webu Celní správy, v záložce "Daně", sekci "Spotřební daně" oddíle "Obecná část zákona a doprava".


Stránka byla publikována dne: 16.04.2024

Skočit na začátek stránky