CZ EN Translate
Menu

Omezení pracovní doby pokladny na Územním pracovišti ve Valašském Meziříčí

S odvoláním na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu příslušného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým bylo nařízeno mimořádné opatření, kdy se ode dne 11. března 2020 zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách, na jehož základě pečují někteří zaměstnanci celního úřadu o děti mladší deseti let, nelze z personálních důvodů zabezpečit výkon některých činností.

Proto do odvolání zrušuji úřední hodiny pro veřejnost v pracovních dnech v pondělí a středu od 15.30 do 17.00 hod. pro zabezpečení činnosti  pokladny na Územním pracovišti Celního úřadu pro Zlínský kraj ve Valašském Meziříčí.

Daň lze i nadále hradit v hotovosti v sídle celního úřadu (Zarámí 4463, Zlín) a detašovaném Územním pracovišti v Uherském Hradišti (Na Morávce 1037, Uherské Hradiště). Důrazně však doporučuji hradit daň bezhotovostně. Další informace jsou umístěny na stránkách celní správy www.celnisprava.cz.


Stránka byla publikována dne: 12.03.2020

Skočit na začátek stránky