CZ EN Translate
Menu

Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů

Účinnost od 31. 5. 2017

Od 31.5.2017 nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon", který ruší mj. §133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v.z.p.p., který ukládal povinnost ohlašovat prodej lihovin na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích.  Tím však tato povinnost neodpadá, pouze se pozměněná přesouvá pod §14 právě již zmíněného „protikuřáckého zákona".

Jak oznámit příležitostný prodej alkoholických nápojů?

  • Způsoby podání na příslušný celní úřad –    1. datovou schránkou

                                                                                  2. přes e-podatelnu prostřednictvím emailu

                                                                                       s elektronickým podpisem

                                                                                  3. poštou, nebo osobně na podatelně

                                                                                  4. přes e-podatelnu prostřednictvím emailu

                                                                                       bez elektronického podpisu

 

  • Osoba, která hodlá lihoviny prodávat je povinna prodej lihovin oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje1. Oznámení musí být písemně správci spotřební daně (celní úřad), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat1.
  • Oznámení musí obsahovat vedle náležitostí stanovených daňovým řádem tyto údaje: daňové identifikační číslo osoby (DIČ), druh (název, výrobce, velikost balení, objemový obsah lihu v %) a množství (obsah balení, počet kusů) lihoviny nabízené k prodeji, místo prodeje, druh a popis akce, datum zahájení a ukončení prodeje
  • Prodávané lihoviny určené ke konečnému prodeji musejí být nakoupeny u distributora lihu2 s doklady o prokázání zdanění vybraných výrobků s náležitostmi podle §5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v.z.p.p.
  • Pokud fyzická osoba neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 30 000 Kč3. Pokud prodejce neoznámí příležitostný prodej lihovin, lze uložit pokutu do 800 000 Kč a zákaz činnosti do 6 měsíců4.

 

Vzor oznámení a další informace na adrese:

 https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/aktuality/Stranky/aktualita_17_36558.aspx

1 - § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

2 - § 42 zákona č. 307/2013 Sb., zákona o povinném značení lihu, v.z.p.p.

3 - § 35 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

4 - § 36 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek


Stránka byla publikována dne: 19.06.2017

Skočit na začátek stránky