Celní správa České republiky
Celní úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 4463 762 34 Zlín
V Zlíně 9. 1. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Zlínský kraj

Drogy na Zlínsku

Již počátkem nového roku zjistili zaměstnanci Celního úřadu pro Zlínský kraj dva případy protiprávního jednání v podobě držení omamných a psychotropních látek.

V prvním případě se jednalo o zajištění drog při kontrole během mezinárodní železniční přepravy na trase z Polska do Rakouska procházející přes naše území. Za použití služebního psa bylo vytipováno zavazadlo českého státního příslušníka, při jehož následné prohlídce bylo nalezeno 117 gramů sušené rostlinné látky, identifikovaných jako marihuana. U cestujícího byl následně dále objeven 1 gram halucinogenní LSD.

Ve druhém případě došlo k záchytu drogy na bývalém hraničním přechodu Střelná. U této kontroly byl opět úspěšně nasazen služební pes, který upozornil na přítomnost OPL v osobním vozidle. K držení se následně přiznal spolujezdec, který v kapse kalhot přepravoval 4,3 gramů marihuany.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Dušan Janiš
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj
tel: +420 577 054 217
mobil: +420 724 431 118
fax: +420 577 054 209
e-mail: d.janis@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: