Celní správa České republiky
Celní úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 4463
762 34 Zlín
V Zlíně 5. 6. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Zlínský kraj

Vysoce nebezpečný odpad

Celní úřad pro Zlínský kraj zjistil kontrolou nákladní soupravy provedenou na dálnici D55 přepravu celkem 20.860 kg směsného odpadu z Itálie, ke kterému přepravce nepředložil potřebné doklady. Na ložné ploše se nacházely i injekční stříkačky a další zdravotnický a biologický odpad. Případ je dále řešen v součinnosti s příslušnými správními orgány.​


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Dušan Janiš
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj
tel: +420 577 054 217
mobil: +420 724 431 118
fax: +420 577 054 209
e-mail: d.janis@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: