CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 05.12.2006


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Dělená správa v praxi

Na začátku letošního roku převzala celní správa od územních finančních orgánů kompetenci tzv. dělené správy. V praxi to znamená, že výběr a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která  byla  uložena  jinými  správními úřady v řízení podle správního řádu, a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, už letos zajišťovali celníci.    

Pracovníci šesti celních úřadů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji předepsali do konce listopadu přes 35 tisíc případů plateb v celkové výši 486 milionů korun, z nichž už byly 402 miliony uhrazeny, 24 milionů je dosud ve lhůtě splatnosti a u dalších cca 13 tisíc případů v celkové výši téměř 60 milionů už přistoupili k jejich vymáhání. Jen na pokutách, uložených v převážné míře Policií ČR, vybrali východočeští celníci téměř 104 miliony korun.


Otto Mach
Tiskový mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: 495 756 209
mobil: 604 221 327
fax: 495 756 200
e-mail: o.mach@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky