CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 04.04.2011


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Akce „BOBR“ ve východních Čechách odhalila 25 nelegálně zaměstnaných

     V pátek 1. dubna v podvečer vyvrcholila v Královéhradeckém a Pardubickém kraji pětidenní celostátní akce s názvem „BOBR“.  Celníci kontrolovali legální zaměstnávání cizinců v odvětvích zpracovávání odpadu, potravinářské výroby či v logistických centrech a ověřovali, zda cizinci mají v pořádku jejich pracovně-právní vztahy. 

      Při svých kontrolách navštívili 14 předem vytipovaných provozoven a zkontrolovali celkem 96 cizinců, z nichž 25 v šesti podnicích pracovalo nelegálně. Svěřenou práci totiž vykonávali bez pracovního povolení nebo v rozporu s ním. Zákon o zaměstnanosti tak porušilo 16 Ukrajinců, 8 Moldavců a jeden občan Makedonie. 

     Zjištěný a ukončený případ nelegální zaměstnanosti celníci předávají příslušnému úřadu práce, který může ve správním řízení uložit zaměstnavateli finanční postih až do výše pěti milionů korun. Ovšem ani samotní zaměstnanci nemusí vyváznout bez potrestání, ze zákona jim hrozí pokuta až do deseti tisíc korun.

   V rámci nové kontrolní kompetence, kterou celníci vykonávají od počátku tohoto roku, dále zjišťovali, zda zaměstnavatelé plní informační povinnost směrem k úřadu práce u svých zaměstnanců ze zemí Evropské unie. Zjistili pouze jedno pochybení ze strany zaměstnavatele u osoby polské státní příslušnosti. V tomto případě je zaměstnavatel vystaven pokutě až do výše pětiset tisíc korun.

     V minulém roce celníci na východě Čech odhalili porušení zákona o zaměstnanosti u 222 cizinců z celkově 758 zkontrolovaných.  Mezi nelegálně pracujícími tvořili suverénně největší skupinu Ukrajinci a na pomyslném žebříčku za nimi pak následovali lidé z Vietnamu, Moldavska, Makedonie, Arménie, Rumunska a Bangladéše. Celníci směřovali své kontroly do stavebnictví, zemědělství, gastronomie, obchodu a služeb a jiných odvětví, ve kterých na základě vlastních poznatků zjistili nejvyšší počet nelegálně zaměstnaných cizinců.    


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 604 221 327
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky