CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 29.04.2011


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

První společné hlídky českých a polských celníků

     Příslušníky Celní správy České republiky společně s jejich kolegy z Polska a také automobily polské imatrikulace s nápisy „SŁUŻBA CELNA“ můžete potkat, pokud se budete pohybovat v pásmu pětadvaceti kilometrů od státní hranice v Královéhradeckém kraji. Vycestujete-li naopak na polské území do Dolnoslezského vojvodství, budou Vám připraveni pomoci, nejen po stránce jazykové, čeští celníci.
    
      Ředitel Celního ředitelství v Hradci Králové Mgr. Petr Kašpar a ředitel Izby Celnej we Wroclawiu Mgr. Dariusz Staniów v pátek 29. dubna v Kudowie Slone stvrdili svými podpisy Pokyny pro kontrolní skupiny ve společných hlídkách vycházející ze Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech. Na jejím základě prohloubí v územní působnosti obou složek další vzájemnou spolupráci zejména v oblasti prevence a odhalování trestných činů s důrazem na rychlou výměnu informací.
   
     Kompetence zahraničních příslušníků na obou stranách hranice sahají do oblasti poradní a informační. Celníci mohou na smluvním území požadovat po občanech prokázání totožnosti a v případě odmítnutí takovou osobu zajistit a předat straně, na jejímž území k zajištění došlo. Hlídky mohou být dále využívány při koordinovaných činnostech, nebo v případech potřeby zvýšené kontrolní činnosti.
    
     Společné hlídky českých a polských celníků jsou další formou vzájemné spolupráce navazující na činnosti společného pracoviště, tzv. komunikačního bodu, kde již od března 2009 operativně spolupracují čeští a polští celníci, policisté a příslušníci pohraniční stráže Polska nepřetržitě 24 hodin denně.


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 604 221 327
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky