CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 16.02.2012


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Celníci z východních Čech vybrali v roce 2011 téměř 4,5 miliardy

     Částkou o více než jednu miliardu vyšší než v roce 2010 přispěli do státního rozpočtu celníci na východě Čech. Vybrali 4 491 240 144 korun.

     Více než 1 milion korun inkasovali na spotřební dani z vína, bezmála 103,8 milionu na spotřební dani z piva, 166,5 milionu na spotřební dani z lihu a lihovin, 1,9 milionu na spotřební dani z tabáku a tabákových výrobků. Prvenství ve výběru spotřebních daní evidují u minerálních olejů, kde je vybraná částka vyšší než 3,3 miliardy korun.

     Při dovozech zboží ze zemí, které nejsou členskými státy Společenství, vybrali při celním řízení na cle, daních a dalších poplatcích přes 505 milionů.

    V rámci tzv. dělené správy, kdy vybírají a vymáhají pokuty, které lidem a obchodním společnostem ukládají jiné státní organizace a instituce, odvedli dalších 31,5 milionu korun.

     Mnohačetné aktivity celníků směřovaly v roce 2011 také do oblasti boje proti padělkům a napodobeninám zboží.  Jen ve východních Čechách zajistili téměř 370 tisíc kusů padělků a zabránili tak škodám majitelům práv k ochranným známkám, které by převyšovaly 152 milionů korun. Nejúspěšnější byli při kontrolách před propuštěním zboží na náš trh, s více než 207 tisíci kusy padělků. V žebříčku zajištěných komodit je nejvýše oblečení před obuví, osobními potřebami, dětskými hrami, oděvními doplňky a hračkami.

     Ne všechno zboží však končí pouze ve spalovnách a drtičkách. Celníci se snaží vhodné zboží nabízet humanitárním organizacím. V roce 2011 předali téměř 20 tisíc výrobků šestnácti humanitárním organizacím, které o padělky požádaly a splnily podmínky, jež jim v této souvislosti ukládá zákon.

     Celkem 138 cizinců ze zemí mimo Společenství z 503 zkontrolovaných pracovalo bez platného pracovního povolení nebo v rozporu s ním. Mezi nelegálně pracujícími v královéhradeckém a pardubickém kraji tvořili suverénně největší skupinu, která porušovala zákon o zaměstnanosti, Ukrajinci. Za nimi pak následovali lidé z Mongolska, Moldavska, Vietnamu, Uzbekistánu, Číny, Indie, Běloruska a Makedonie. Celníci směřovali své kontroly do stavebnictví, stravovacích a ubytovacích služeb, zemědělství a jiných odvětví, ve kterých na základě vlastních poznatků typovali nejvyšší počet nelegálně zaměstnaných cizinců. U cizinců ze zemí EU platí  zákonem stanovená oznamovací povinnost. Nesplnili ji zaměstnavatelé u 99 cizinců.

     Hlídky mobilního dohledu pátrající po zboží, které by mohlo uniknout celnímu dohledu, zkontrolovali jen na východočeských silnicích téměř 44 tisíc vozidel a zjistili více než 725 porušení právních předpisů. Uložili za ně pokuty a kauce ve výši téměř 1,5 milionu korun. Při kontrolách zajistili 1926 litrů lihu a lihovin, 476 415 litrů minerálních olejů a paliv,  6 588 kg tabáku, 370 060 kusů tabákových výrobků, 108 406 kusů výrobků podezřelých z porušení práv duševního vlastnictví a 45 767 ks tablet léků s pseudoefedrinem.

    Tři vozidla Celního ředitelství v Hradci Králové vybavená speciální technikou křižovala v minulém roce úseky dálnice D 11 (Hradec Králové – Praha) a rychlostní komunikace R 33 (Hradec Králové – Náchod) a R 35 (Sedlice – Opatovice). Celníci na nich kontrolovali tzv. časové a výkonové zpoplatnění – platné dálniční  kupóny a uhrazení mýtného poplatku u silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav s hmotností nad 3,5 tuny. Za 365 dní v roce odhalili 3 440 řidičů, kteří se snažili mýtný systém oklamat a uložili jim blokové pokuty ve výši 2 215 400 korun.


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 604 221 327
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky