CZ EN Translate
Menu

     Dne 6. 6. 2012 Celní ředitelství v Hradci Králové odeslalo panu R. Š. odpověď na žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j. 5023-3/2012-060100-21 v tomto znění:

     Na základě rozhodnutí odvolacího orgánu, který přezkoumal rozhodnutí CŘ Hradec Králové č. j.: 14796-2/08-060100-21 ze dne 21. 11. 2008, řídíc se právně závazným názorem Městského soudu v Praze vyjádřeným v jeho rozsudku č. j.: 11 Ca 53/2009-24 ze dne 4. 5. 2012 a vrátil věc celnímu ředitelství dne 29. 5. 2012 k novému projednání, Vám v souvislosti s Vaší žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 11. 2008 sdělujeme následující: 

     U Vámi jmenovaných celníků - Mgr. Kašpar, Bc. Hercík, JUDr. Morávek, JUDr. Král nebyla za dobu trvání služebního poměru do data 31. 12. 2007 ověřována psychologem duševní, resp. osobnostní způsobilost ke službě u CS ČR. Duševní, resp. osobnostní způsobilost ke službě u CS ČR byla ověřována do uvedeného data u jednoho z Vámi jmenovaných příslušníků, u p. Žďárského.

 

 

 

                                                                                    plk. Mgr. Petr Kašpar
                                                                          ředitel Celní ředitelství Hradec Králové

 

Stránka byla publikována dne: 08.06.2012 14:15
Skočit na začátek stránky