CZ EN Translate
Menu

     Dne 29.7. 2012 Celní ředitelství v Hradci Králové doplnilo s odkazem na rozhodnutí Generálního ředitelství cel č. j. 31044-4/2012-900000-302 informaci k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pana T. H. č. j. 7005-10/2012-060100-21 v tomto znění:

          S odkazem na rozhodnutí Generálního ředitelství cel č.j. 31044-4/2012-900000-302 ze dne 16.8.2012 sdělujeme, resp. doplňujeme  informace pod bodem 3) Vaší žádosti o informace dle požadované struktury, vyjma služebního zařazení a služební funkce adresáta vydaného  rozhodnutí u jednoho  rozhodnutí v přiložené tabulce, viz. příloha č. 1. Namísto této informace  poskytujeme ke všem vydaným rozhodnutím hodnost adresáta rozhodnutí. O částečném odmítnutí žádosti je vydáno samostatné rozhodnutí.

                                                                                                 plk. Mgr. Jiří Pražák
                                                                                             zástupce ředitele celního ředitelství a
                                                                                           ředitel odboru 02-Cel a daní
 

příloha: Tabulka 
           

datum vydání rozhodnutí služební funkcionář, který rozhodnutí vydal hodnost adresáta    (§ 16 zákona č. 13/1993 Sb.) funkce adresáta rozhodnutí útvar  popis jednání popis sankce
11.5.1999 ŘCÚ Pardubice        Bc. Petr Kašpar vrchní celní nadstrážmistr výkonný příslušník CÚ Rychnov n. Kněžnou; služební  cesta CÚ Pardubice dostavil se pozdě k výkonu služby bez omluvy snížení funkčního platu o 5 % na 1 měsíc
6.4.1999 ŘCÚ Pardubice        Bc. Petr Kašpar vrchní celní nadstrážmistr výkonný příslušník CÚ Pardubice postup při propouštění zboží do volného oběhu  nebyl v souladu s ustanovením služebního předpisu snížení funkčního platu o 15 % na 3 měsíce
29.11.2000 ŘCÚ Svitavy         Mgr. Jiří Pražák celní asistent výkonný příslušník CÚ Svitavy nezabezpečil pečetidlo proti ztrátě snížení funkčního platu o 5 % na 1 měsíc
11.1.2002 ŘCÚ Svitavy          Mgr. Jiří Pražák celní asistent celní inspektor specialista CÚ Svitavy nezabezpečil plombovací kleště proti ztrátě písemná důtka
12.11.2003 ŘCÚ Svitavy          Mgr. Jiří Pražák celní inspektor celní inspektor  CÚ Svitavy nesprávný postup při propuštění zboží do režimu volného oběhu vytýkám a kázeňský trest neukládám
6.4.2004 ŘCÚ Svitavy        Mgr. Jiří Pražák celní kontrolor referent pátrání CÚ Svitavy nezabezpečil úřední razítko a způsobil jeho ztrátu snížení funkčního platu o 10% na 3 měsíce
6.4.2004 ŘCÚ Svitavy         Mgr. Jiří Pražák celní asistent referent obchodního zboží CÚ Svitavy nezabezpečil úřední razítko a způsobil jeho ztrátu snížení funkčního platu o 10% na 3 měsíce
12.5.2004 ŘO 01 CŘ  HK         Bc. Petr Hercík celní kontrolor správce IT CŘ Hradec Králové deaktivace antivirové ochrany PC vytýkám a kázeňský trest neukládám
13.9.2004 ŘCÚ Svitavy         Mgr. Jiří Pražák celní kontrolor referent pátrání CÚ Svitavy vydání služebních zbraní a střeliva v rozporu se služebním předpisem snížení funkčního platu o 10% na 1 měsíc
25.2.2005 ŘCÚ Svitavy         Mgr. Jiří Pražák celní kontrolor   CÚ Svitavy nezapezpečil služební razítko a plombovací kleště písemná důtka
5.9.2005 ŘCÚ Svitavy        Mgr. Jiří Pražák celní strážmistr referent následných  kontrol CÚ Svitavy v rámci místního šetření postup v rozporu se zákonem o spotřebních daních vytýkám a kázeňský trest neukládám
6.9.2005 ŘCÚ Svitavy         Mgr. Jiří Pražák celní kontrolor zástupce vedoucího oddělení kontrol  CÚ Svitavy v rámci místního šetření postup v rozporu se zákonem o spotřebních daních vytýkám a kázeňský trest neukládám

Stránka byla publikována dne: 11.09.2012 8:43
Skočit na začátek stránky