CZ EN Translate
Menu

     Dne 24. 7. 2012 Celní ředitelství v Hradci Králové doplnilo s odkazem na rozhodnutí Generálního ředitelství cel č. j. 31044-3/2012-900000-302 informaci k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pana T. H. č. j. 7005-4/2012-060100-21 v tomto znění:

      S odkazem na rozhodnutí Generálního ředitelství cel č.j. 31044-3/2012-900000-302 ze dne 16.8.2012 sdělujeme, resp. doplňujeme Vámi požadované informace pod bodem 2) žádosti  o informace v požadované struktuře takto:

-Identifikace celníka/zaměstnance celního ředitelství, který oznámení orgánům činným v trestním řízení učinil (jméno, příjmení, služební zařazení, funkce)
Vrchní rada plk. Mgr. Petr Kašpar, ředitel celního ředitelství

-Identifikace orgánů činných v trestním řízení, jimž bylo oznámení učiněno (datum odeslání z CŘ HK)
Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Hradec Králové,  24.6.2010

-Stručný popis jednání celníka, resp. zaměstnance, pro které bylo oznámení učiněno
Přečin dle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku
Zločin dle § 331 odst. 1,2,3 písm. b) trestního zákoníku

-Stručný a výstižný popis konečného výsledku, resp. pravomocného vyřízení
Konečný výsledek není znám

        Řízení o poskytnutí, resp. doplnění Vámi požadovaných informací pod bodem 3) žádosti, s odkazem na rozhodnutí Generálního ředitelství cel č.j. 31044-4/2012-900000-302 ze dne 16.8.2012, probíhá a žádost bude vyřízena v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí Generálního ředitelství cel (16.8.2012).
                                                                          
 
                                                                                                     plk. Mgr. Jiří Pražák
                                                                                                  zástupce ředitele celního ředitelství a
                                                                                                  ředitel odboru 02-Cel a daní

Stránka byla publikována dne: 10.09.2012 12:37
Skočit na začátek stránky