CZ EN Translate
Menu


Váš dopis značky/ze dne                    Naše značka                          Vyřizuje/linka                       V Hradci Králové
    2010-08-05                   11128-2/2010-060100-21                      právní/209                         2010-08-18


Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

     dne 9. 8. 2010 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K jednotlivým částem uvádíme:

a) Pod č. j.: 9381-4/2010-060100-21 ze dne 19. 7. 2010 nemáme evidované žádné rozhodnutí vydané pro společnost L. T. B. C., spol. s r. o., ani pro osobu jednatele a z tohoto důvodu Vám nemůžeme sdělit informace o jménech a příjmení celníků odpovědných za pravdivost textu v něm uvedené.

b) Zabývali jsme Vaší žádostí a musíme konstatovat, že se obsah Vaší argumentace, která je obsažena v otázkách, nezakládá na pravdě; celní orgány měly v době zajištění podezření, že se jedná o uvedený tabák a informace zveřejněné v tiskové zprávě odpovídaly v době, kdy byla vydána, skutečnosti.
Po zjištění, že se nejedná o tabák ke kouření, byla tisková zpráva doplněna dne 31. 5. 2010 o dovětek ve znění: “V probíhajícím řízení bylo zjištěno, že zajištěné zboží není předmětem spotřební daně a bylo vráceno zpět oprávněné osobě”.
K Vaší žádosti o poskytnutí informací v bodě b) sdělujeme následující:

1.) Celní ředitelství v Hradci Králové nepřijalo opatření za účelem, „aby se neopakovala situace, kdy celní ředitelství informuje veřejnost konstruováním a prezentací smyšlených, neexistujících úspěchů celních orgánů“.
2.) Služebním funkcionářem nebylo zahájeno žádné řízení.
3.) Tiskovou zprávu ze dne 11. 2. 2010 nazvanou “Tuna tabáku v dodávce” umístila na webové stránky CŘ Hradec Králové komisař Jitka Fajstavrová.
4.) Za jednání nebyli postiženi žádní celníci.
5.) Dne 9. 2. 2010 byla celními orgány u obce Robousy u Jičína provedena kontrola na základě ust. § 41 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

 

 

 

                                                                                       plk. Bc. Petr Hercík
                                                                            zástupce ředitele celního ředitelství
                                                                             a ředitel odboru 02 – Cel a daní
       

 

  

 

 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:23
Skočit na začátek stránky