CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Olomouci 20.12.2012


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Olomouc

Nová organizační struktura CS ČR - region střední Morava (Olomouc, Zlín)

S nabytím účinnosti zákona o Celní správě České republiky dochází k 1. lednu 2013 k celkové reorganizaci. Novou organizační strukturu bude tvořit Generální ředitelství cel a 15 celních úřadů (14 krajských celních úřadů a Celní úřad Praha Ruzyně).

V rámci reorganizace přechází celní správa ze současného třístupňového na dvoustupňový model řízení. Zůstává Generální ředitelství cel, zaniknou stávající celní ředitelství i celní úřady a vzniknou „krajské“ celní úřady a jejich územní pracoviště.

Současné Celní ředitelství Olomouc zanikne a vzniknou dva samostatné celní úřady.

  • Celní úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, Blanická 19. 

Agendy celního a daňového řízení budou vykonávány na adrese Sladkovského 37.
Celní úřad pro Olomoucký kraj bude mít dvě územní pracoviště.
Územní pracoviště v Přerově na adrese Tržní 5, Přerov (celní a daňové řízení)
Územní pracoviště v Šumperku na adrese M. R. Štefánika 20, Šumperk (celní a daňové řízení)

  • Celní úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4463

Celní úřad pro Zlínský kraj bude mít čtyři územní pracoviště.
Územní pracoviště v Lípě - Lípa 276, Lípa (celní oddělení)
Územní pracoviště v Napajedlech - Kvítkovická 1386, Napajedla (celní oddělení)
Územní pracoviště v Uherském Hradišti - Na Morávce 1037, Uherské Hradiště (celní a daňové oddělení)
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí - Hranická 93, Valašské Meziříčí (celní a daňové oddělení)

Mapa budoucích útvarů celní správy a další informace o změně organizační struktury jsou k dispozici na stránkách www.celnisprava.cz.


por. Bc. Marie Bortlová
Tisková mluvčí CŘ Olomouc
tel: +420 585 111 207
mobil: +420 724 434 404
fax: +420 585 111 113
e-mail: m.bortlova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky