Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Ostravě 21. 12. 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Ostrava

Nová organizační struktura Celní správy České republiky – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Celní správa České republiky bude mít od 1. ledna 2013 novou organizační strukturu. Dvoustupňovou organizační strukturu bude tvořit Generální ředitelství cel a 15 celních úřadů (14 krajských celních úřadů a Celní úřad Praha Ruzyně).

S účinností zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, se zrušují k 31. 12. 2012 celní ředitelství a celní úřady zřízené podle současných právních předpisů. Nově budou zřízeny celní úřady, jejichž sídlem budou sídla vyššího územního samosprávního celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu. V sídle každého kraje vznikne jeden celní úřad.

Seznam územních pracovišť v územní působnosti celních úřadů stanovuje vyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.

Celní ředitelství Ostrava a stávající celní úřady v jeho působnosti budou k 31. 12. 2012 zrušeny a od 1. 1. 2013 bude zřízen Celní úřad pro Moravskoslezský kraj.

Sídlo Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj:
Nám. Sv. Čecha 8, Ostrava-Přívoz

Územní pracoviště:

Územní pracoviště ve Frýdku-Místku (daňové oddělení)
Slezská 765, Frýdek-Místek

Územní pracoviště v Karviné (celní a daňové oddělení)
Bohumínská 1876/2, Karviná – Nové Město
• agenda celního řízení je vykonávána na adrese: Bohumínská 1876/2, Karviná
• ostatní agendy jsou vykonávány na adrese: Fryštátská 161/26, Karviná

Územní pracoviště v Mošnově (celní a daňové oddělení)
Areál letiště, Mošnov

Územní pracoviště v Nošovicích (pouze celní oddělení)
Nošovice 155, Nošovice

Územní pracoviště v Opavě (celní a daňové oddělení)
Krnovská 73, Opava

Územní pracoviště v Paskově (pouze celní oddělení)
Rudé armády č. 865 (areál OKD), Paskov

Územní pracoviště v Třinci (pouze celní oddělení)
Konská č.p. 744, Třinec

Mapa budoucích útvarů celní správy a další informace o změně organizační struktury jsou k dispozici na stránkách www.celnisprava.cz.

 


 
por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CŘ Ostrava
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: