CZ EN Translate
Menu

Obtíže s přístupem do CBAM Trader Portal

Při přihlášení do CBAM Trader Portal zaznamenala Celní správy ČR uvedené technické problémy. Níže naleznete jejich popis a návod na řešení.

  • V případě prvního přihlášení zaměstnance/celního zástupce, kdy ještě není vytvořena delegace mezi hospodářským subjektem a zaměstnancem/celním zástupcem, se zaměstnanec/celní zástupce do systému přihlašuje na sebe a nikoliv za hospodářský subjekt.

                                   Obrázek1.png               Obrázek2.png

  • Pro úspěšné přihlášení doporučujeme odstranit historii procházení a soubory cookies. Za tímto účelem lze v prohlížeči Edge zvolit procházení InPrivate.
  • Může se stát, že link pro aktivaci hesla bude blokován vaší bezpečnostní bránou, takže je nutné zkontrolovat její nastavení. Email s odkazem pro nastavení hesla by měl být zaslán z emailové schránky notifications@itsmtaxud.europa.eu (měli byste jej obdržet do 10 -20 min od vyžádání).
     
  • Pokud se objeví hláška „Too many requests coming from your IP address!$" je daný systém nedostupný z důvodu  jeho ochrany při podezření na zahlcení systému. Je nutné vyčkat, až bude opět dostupný.
     
  • Pokud se po přihlášení objeví následující hláška, došlo k technické chybě v CBAM Trader Portal, který je spravován Komisí, a je nutné se zkusit přihlásit znovu po nějaké době, případně restartovat počítač.

 Obrázek3.png

Zjištěné technické potíže s nedostupností CBAM Trader Portal komunikuje Celní správa ČR přímo s Evropskou Komisí, která pracuje na jejich odstranění. 

V případě, že nebyl  z technických důvodů (problémy s registrací, nefunkčnost CBAM Trader Portal) dodržen termín pro podání zprávy CBAM do 31.1.2024, je možné zprávu CBAM podat v rámci tzv.  opožděného podání.  Opožděné podání provedete tak, že po přihlášení do CBAM Trader Portal, v části „My Quarterly Reports“  kliknete u daného vykazovacího období na tlačítko „Request delayed submission“ a zvolíte možnost „Requested by Declarant (technical error)“  a tím Vám bude umožněno podat zprávu za období od 1.10. do 31.12.2023. Za opožděné podání zprávy CBAM nehrozí žádné sankce. 

obrázek10.jpg.png

 


Stránka byla publikována dne: 14.02.2024

Skočit na začátek stránky