CZ EN Translate
Menu

Dovoz a vývoz finančních prostředků

Oznamovací povinnost je v České republice upravena v § 41 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Každá fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropské unie a při výstupu z České republiky do takové oblasti je povinna písemně ohlásit celnímu orgánu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, platebních prostředků podle § 13a odst. 1, mincí s obsahem zlata nejméně 90%, slitků s vysokou ryzostí s obsahem zlata alespoň 99,5%, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší a předložit je celnímu úřadu ke kontrole.

Stejnou povinnost má právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která věci výše uvedené dováží nebo vyváží. Tuto povinnost plní za právnickou osobu fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překročení hranice území Evropské unie. Výše uvedené povinnosti se vztahují také na osoby, které přes vnější hranice Evropské unie odesílají nebo přijímají poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje výše uvedené věci.

K plnění oznamovací povinnosti vydala Evropská komise šablony formulářů, které tvoří přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící.

Od 3. černa 2021 se použije formulář pro oznámení převozu peněžní hotovosti s doprovodem (ohlášení  - viz čl. 3 nařízení EP a Rady (EU) 2018/1672) a jiný pro převoz peněžní hotovosti bez doprovodu (ohlášení za účelem oznámení – viz čl. 4 nařízení EP a Rady (EU) 2018/1672).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0776&qid=1620904517267

 

Formuláře rovněž získáte na výstupních a vstupních místech EU (pro ČR u celních úřadů na mezinárodních letištích).

​​ 


Stránka byla publikována dne: 04.06.2021 9:44
Skočit na začátek stránky