CZ EN Translate
Menu

Dovoz a vývoz finančních prostředků

Fyzická osoba vstupující nebo vystupující na území Evropských společenství  (ES) je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků, peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, nebo jiných investičních nástrojů v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR.

Společný formulář EU pro splnění oznamovací povinnosti převozu peněžních prostředků
 (CZ),   (EN),   (RU).

Další informace na (anglicky):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/index_en.htm


Formuláře rovněž získáte na výstupních a vstupních místech EU (pro ČR u celních úřadů na mezinárodních letištích).
Stránka byla publikována dne: 11.06.2013 11:35