Dovoz odpadů včetně odpadu z domácností není cestujícím povolen.
Stránka byla publikována dne: 20. 11. 2009 9:26