CZ EN Translate
Menu

Dovoz, vývoz a průvoz zbraní, střeliva a výbušnin

Cestující nemůže dovážet, vyvážet nebo provážet výbušniny jako zboží, které nemá obchodní charakter.

 

     Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území ČR nebo provézt územím ČR zbraň kategorie A,B nebo C nebo střelivo do této zbraně je možné pouze na základě povolení. Tímto povolením je zbrojní průvodní list. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám vydat zastupitelský úřad ČR. Fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím ČR za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, a které jsou držiteli evropského zbrojního pasu, také útvar policie na hraničním přechodu.

     Zbrojní průvodní list nemusí být předložen u zbraní kategorie B, C a střelivo do této zbraně pokud je držitel z členské země EU a v případě, že je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou a pokud může uvést důvod své cesty.

     Cestující ze třetí země, který cestuje do členského státu EU, musí při kontrole na vnější hranici EU předložit povolení příslušného orgánu každého členského státu, na jehož území nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.

     V případě vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva nevojenského charakteru do třetích zemí je nutné při celním řízení předložit povolení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva. Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu – Licenční správa.

Stránka byla publikována dne: 12.04.2017 16:33
Skočit na začátek stránky