CZ EN Translate
Menu

Formuláře pro Intrastat

Před  tím než začnete vyplňovat formulář, přečtěte si sekci Než začnete používat formuláře online 

Návod

Formuláře pro Intrastat - přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, povolení komunikace zástupce a oznámení o změně údajů v povolení komunikace zástupce

Vzory formulářů

Informace k vyplňování formuláře
​Formulář: Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vykazování dat Intrastatu

  • Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace" a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zpravodajskou jednotku".
  • Vyplňuje nová zpravodajská jednotka pro směr, ve kterém jí vznikla povinnost. Přihlášku vyplňuje též zpravodajská jednotka, která je již registrovaná pro jeden směr a vznikla jí povinnost vykazovat data i ve směru druhém.
  • V případě, kdy přihlášku za zpravodajskou jednotku odesílá zástupce, je nutné k vyplněné žádosti přiložit plnou moc.

Formulář: Registrace údajů o zástupci pro vykazování dat Intrastatu

  • Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace" a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zástupce".
  • Vyplňuje nový zástupce pro vykazování dat Intrastatu

Formulář: Oznámení o změně registračních údajů

  • Nutné zvolit v části I. Typ žádosti dle oznamovaných změn „změny již zavedených parametrů" nebo „změny identifikačních nebo kontaktních údajů" a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a zda se ve vztahu k Intrastatu jedná o „zpravodajskou jednotku" nebo „zástupce".
  • Vyplňuje zpravodajská jednotka nebo zástupce, u kterých došlo ke změně registračních údajů nebo požadují změnu parametrů elektronické komunikace (přístupy do aplikací) pro vykazování dat Intrastatu.

 

Stránka byla publikována dne: 11.01.2021 15:53