Obecné podmínky pro dovoz potravin ze třetích zemí.
Dovoz potravin ze třetích zemí - Zesílená úřední kontrola dle nařízení Komise (ES) č. 669/2009.
Dovoz krmiv ze třetích zemíZesílená úřední kontrola dle nařízení Komise (ES) č. 669/2009.
 Seznam komodit zesílené úřední kontroly (účinnost od 1.1.2018) - dle Nařízení Komise (ES) č. 669/2009
Zpráva o činnosti RASFF 2016

 

 

Stránka byla publikována dne: 21. 12. 2017 9:11