CZ EN Translate
Menu

Bezpečnost potravin


Obecné informace:

 • Obecné podmínky pro dovoz potravin ze třetích zemí jsou dostupné zde.
 • Informace o kontrolních místech a stanovištích hraniční kontroly.
 • Informace o systému TRACES NT jsou dostupné zde. Odkaz na systém TRACE NT je zde.
 • Obecné podmínky pro dovoz krmiv ze třetích zemí jsou dostupné zde.
 • Informace o Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) jsou dostupné zde.​

Zprávy o činnosti systému RASFF v České republice:

 ​​​​​​RASFF v ČR 2022.pdf

RASFF v ČR 2021.​​​pdf

RASFF v ČR 2020.pdf


​Právní úprava:

Evropská:

Národní:

 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu, ve znění pozdějších předpisů
 • červený seznam

Výčet výše uvedených právních předpisů je pouze demonstrativní. 


 ​

 

Stránka byla publikována dne: 26.09.2023 13:11
Skočit na začátek stránky