CZ EN Translate
Menu

Bezpečnost potravin

Dne 14. 12. 2019 začnou platit nová pravidla pro dovoz potravin ze třetích zemí, neboť od tohoto dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Největší změnu pro dovozce představuje používání systému TRACES NT pro účely informování orgánu dozoru o příchodu zásilky dle čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625.Povinné použití systému TRACES NT se dotkne zásilek komodit, které aktuálně spadají pod režim nařízení (ES) č. 669/2009; nařízení (EU) 884/2014; nařízení (EU) 2018/1660; nařízení (EU) 2017/186 a nařízení (EU) 2015/175. Tato nařízení budou od 14. 12. 2019 zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2019/1793.
Současný Společný vstupní doklad (SVD) se změní na Společný zdravotní vstupní doklad (SZVD) a bude se rozlišovat několik typů SZVD, dle typu dovážené komodity (rostliny, živočišné produkty, potraviny apod.). V případě dovozu potravin ze třetích zemí se použije typ označený jako SZVD-D (zkratka pro anglickou jazykovou mutaci je CHED-D). Elektronická obdoba SZVD v systému TRACES NT bude sloužit pro účely oznámení příchodu zásilky orgánu dozoru. Ze systému lze následně vygenerovat PDF, které bude vytištěno, podepsáno a tento originál SZVD bude doprovázet zásilku až do jejího místa určení. Z pohledu dovozce zůstane v podstatě zachován stávající systém kontroly, nově přibude pouze elektronický doklad v systému TRACES NT.

Odkaz na systém TRACES NT:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt

RASFF v ČR 2020.pdf

Obecné podmínky pro dovoz potravin ze třetích zemí.

 Kontrolní místo v rámci ČR také na stránkách SZPI

Upozornění pro dovozce potravin ze třetích zemí

Dočasné zintenzivnění úředních kontrol a mimořádná opatření pro vstup určitých potravin ze třetích zemí do Unie dle nařízení Komise (EU) 2019/1793.

Dovoz krmiv ze třetích zemí - Zesílené kontroly dovozu určitých krmiv.

Aktualizovaný zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 – o úředních kontrolách

 

 ​

 

 

Stránka byla publikována dne: 19.07.2022 8:14
Skočit na začátek stránky