CZ EN Translate
Menu

Dovoz veterinárního zboží, cestování se psy, kočkami a fretkami ze třetích zemí (mimo EU)

Veterinární zboží​

    Zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží dovážené z třetích zemí mohou vstoupit na území České republiky jen přes stanoviště veterinární hraniční kontroly České republiky. K provádění pohraniční veterinární kontroly v rámci ČR je věcně i místně příslušná Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy, pod níž spadá oddělení pohraniční veterinární kontroly zřízené na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze, je-li zboží na území České republiky dopraveno letecky, nebo pohraniční veterinární stanice členského státu, na jehož vnější hranici zboží vstupuje na území Společenství (§ 32 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů). Orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu vydají po provedení této kontroly na dovážené zboží Společný zdravotní veterinární vstupní doklad (SZVD), který potvrzuje, že byla provedena pohraniční veterinární kontrola s příznivým výsledkem a že byly zaplaceny poplatky za její provedení. Má-li dovezené veterinární zboží potvrzený SVVD a splňuje-li veškeré celní formality, je propuštěno do navrženého režimu.

    Bližší informace o obchodování s veterinárním zbožím jsou zveřejněny na stránkách Státní veterinární správy ČR.

Neobchodní dovoz zvířat v zájmovém chovu

    Zvířata v zájmovém chovu mohou být dovážena ze třetích zemí v počtu nejvíce 5 ks na jednoho majitele pouze přes veřejná nebo neveřejná mezinárodní letiště uvedená v seznamu schválených míst vstupu pro dovoz zvířat v zájmovém chovu.

    Psi, kočky nebo fretky vstupující na území České republiky ze států uvedených v tabulce A a B musí být identifikováni (tetování nebo mikročip), očkováni proti vzteklině, provázeni veterinárním osvědčením nebo při opětovném dovozu evropským pasem psa, kočky nebo fretky, ve kterém jsou vyplněny a potvrzeny požadované údaje.

    Psi, kočky nebo fretky přicházející do České republiky ze zemí uvedených v tabulce A mohou být doprovázeny pouze evropským pasem.

 

Tabulka A

AD  Andorra

CH  Švýcarsko

FO  Faerské ostrovy

GI   Gibraltar

GL  Grónsko

IS    Island

LI    Lichtenštejnsko

MC  Monako

​SM  San Marino

VA  Vatikánský městský stát

 

Tabulka B

AC   ostrov Ascension

LC   Svatá Lucie

AE   Spojené arabské emiráty

MS   Montserrat

AG   Antigua a Barbuda

MK   Bývala jugoslávská republika Makedonie

AR   Argentina

MU   Mauricius

AU   Austrálie

MX   Mexiko

AW  Aruba

MY   Malajsie

BA   Bosna a Hercegovina

NC   Nová Kaledonie

BB   Barbados

NZ   Nový Zéland

BH   Bahrajn

PF   Francouzská Polynésie

BM   Bermudy

PM   Saint-Pierre a Miquelon

BQ   ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba

RU   Rusko

BY   Bělorusko

SG   Singapur

CA   Kanada

SH   Svatá Helena

CL   Chile

SX   Sint Maarten

CW  Curaçao

TT   Trinidad a Tobago

FJ    Fidži

TW   Tchaj-wan

FK   Falklandské ostrovy

GB Spojené království (nezahrnuje Severní Irsko)

GG Guernsey

US   Spojené státy americké (včetně AS-Americká Samoa, GU – Guam, MP – Ostrovy Severní Mariany, PR – Portoriko, VI – Americké Panenské ostrovy)

HK   Hongkong

​IM Ostrov Man

VC   Svatý Vincenc a Grenadiny

JM   Jamajka

VG   Britské Panenské ostrovy

JP   Japonsko

JE Jersey

VU   Vanuatu

KN   Svatý Kryštof a Nevis

WF   Wallis a Futuna

KY   Kajmanské ostrovy

 

    Psi, kočky a fretky vstupující na území České republiky z jiných států než ze států uvedených v tabulce A a B, musí být identifikováni (tetování nebo mikročip), očkováni proti vzteklině a musí mít sérologické vyšetření na vzteklinu provedené ve schválené laboratoři uvedené v rozhodnutí Komise č. 2004/233/ES a musí být doprovázeni veterinárním osvědčením.

    Veškeré informace o cestování psů, koček a fretek jsou na internetové adrese Státní veterinární správy

Cestování se štěňaty a koťaty

    V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 577/2013 povoluje Česká republika dovoz mláďat psů, koček a fretek z vyjmenovaných zemí mladších 3 měsíců a neočkovaných proti vzteklině nebo ve věku mezi 12 a 16 týdny a očkovaných proti vzteklině, ale ještě nesplňujících požadavky na platnost očkování.

    Dovozce však musí nejméně 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu požádat Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy o stanovení veterinárních podmínek dovozu.
    Cestování se psy a kočkami mladšími 3 měsíců z jiných než vyjmenovaných třetích zemí na území České republiky není dovoleno!
    Dovoz ptáků ze třetích zemí je v současné době povolen pouze přes mezinárodní letiště Václava Havla v Praze!

Dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

    Na zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu dovážené cestujícími v zavazadlech se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011. . Na základě tohoto nařízení je zakázáno dovážet ze třetích zemí do EU jakékoliv zásilky masných nebo mléčných výrobků. Pro osobní spotřebu a v malém množství je dovoleno dovážet zboží pouze z Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

Více informací lze nalézt na internetových stránkách Státní veterinární správy.

Stránka byla publikována dne: 01.10.2021 9:24
Skočit na začátek stránky