CZ EN Translate
Menu

Dovoz rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemí

Podmínky dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů upravuje kon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. 

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze XI části A Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072.

Dovozní rostlinolékařská kontrola musí být potvrzena ve Společném zdravotním vstupním dokladu pro rostliny a rostlinné produkty (dále jen „CHED-PP“) na vstupním místě do Evropské unie fytosanitárním inspektorem. V České republice je odpovědným orgánem za potvrzování dokladu CHED-PP Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „UKZUZ“).

Dovozní rostlinolékařská kontrola musí být dokončena před zahájením celního řízení!

CHED-PP je vydáván elektronicky v systému TRACES NT.

Jak registrovat a zapsat zásilku podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole do systému TRACES NT naleznete na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zde.

Jak správně zapsat doklad CHED-PP do celního prohlášení, je uvedeno v Příručce pro dovozce příručka CHEDPP.pdf​. 


Stránka byla publikována dne: 17.02.2022 16:29
Skočit na začátek stránky