Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dovážené ze třetích zemí a uvedené v příloze č. 9 část B bod I vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při vstupu na území České republiky podrobeny rostlinolékařské dovozní kontrole a musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením.

Dovoz zboží podléhajícího rostlinolékařské kontrole je povolen pouze přes vstupní místa určená k rostlinolékařským kontrolám. V České republice jsou těmito místy pouze letiště v Praze-Ruzyni, v Brně-Tuřanech, v Ostravě-Mošnově a pro poštovní zásilky pracoviště České pošty s.p., Plzeňská 139, Praha 5-Košíře . V některých případech lze dokončit dovozní rostlinolékařskou kontrolu až v místě určení zásilky, v místě vstupu.

Stránka byla publikována dne: 8. 1. 2018 9:14