CZ EN Translate
Menu

Dovoz rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemí

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dovážené ze třetích zemí a uvedené v příloze XI část A  Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019, musí být při vstupu na území České republiky podrobeny rostlinolékařské dovozní kontrole a musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením. Rostlinolékařská kontrola musí být potvrzena v systému TRACES NT.

  • Dovoz zboží podléhajícího rostlinolékařské kontrole je povolen pouze přes vstupní místa určená k rostlinolékařským kontrolám. V České republice jsou těmito místy pouze letiště v Praze-Ruzyni, v Brně-Tuřanech, v Ostravě-Mošnově a pro poštovní zásilky pracoviště České pošty s.p., Plzeňská 139, Praha 5-Košíře . V některých případech lze dokončit dovozní rostlinolékařskou kontrolu až v místě určení zásilky, v místě vstupu.

Stránka byla publikována dne: 24.02.2020 8:44
Skočit na začátek stránky