CZ EN Translate
Menu

NÁVYKOVÉ LÁTKY a přípravky je obsahující

PROBLEMATIKU DOVOZU A VÝVOZU NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ JE OBSAHUJÍCÍCH UPRAVUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 167/1998 Sb.")

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam návykových látek")

 

ZÁKLADNÍ POJMY

návyková látka - omamná nebo psychotropní látka (OPL) uvedená v přílohách č. 1 až 7 seznamu návykových látek,

přípravek - roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující návykovou látku nebo návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 (tj. látku uvedenou v příloze nařízení Rady č. 111/2005 v kategorii 1) nebo léčivý přípravek podle zákona o léčivech obsahující uvedenou látku kategorie 1 (např. léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky obsahující efedrin nebo pseudoefedrin nebo jejich soli, tj. uvedené látky kategorie 4),

dovoz a vývoz - dovozem nebo vývozem návykových látek a přípravků je obsahujících je jejich fyzické přemístění z jednoho státu do druhého.

PODMÍNKY DOVOZU NEBO VÝVOZU NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ JE OBSAHUJÍCÍCH

Dovozní a vývozní povolení

Dovozní a vývozní povolení vydává formou rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví a je třeba ho předložit k celnímu prohlášení při každém jednotlivém dovozu nebo vývozu návykových látek a přípravků je obsahujících. Dovozní a vývozní povolení není vyžadováno pouze ve specifických případech uvedených v § 21 odst. 2 a § 20 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb.

​ 

  • Při dovozu/vývozu jsou celnímu úřadu při celním řízení předkládány stejnopisy dovozních/vývozních povolení označené jako „STEJNOPIS PRO CELNÍ ÚŘAD".

Kontaktní údaje na příslušný orgán pro oblast návykových látek

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Samostatné oddělení Inspektorát omamných a psychotropních látek

Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

telefon: +420 224 972 710

fax: +420 224 915 979

e-mail: opl@mzcr.cz

 

Bližší informace můžete nalézt také na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Stránka byla publikována dne: 04.10.2021 13:36
Skočit na začátek stránky