CZ EN Translate
Menu

Nová kompetence celní správy - Zákon č. 243/2022 Sb., nabývající účinnosti dne 1.10.2022

​Dne 31.8.2022 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.  Tento zákon umožňuje celním úřadům při dovozu plastových výrobků počínaje dnem 1.10.2022 zakázat propuštění, dle ustanovení § 6, do celního režimu volného oběhu, celního skladu, dočasného použití a aktivního zušlechťovacího styku. Dle ustanovení § 8 kontrolovat při dovozu označení vybraných plastových výrobků uvedených v části „B“ přílohy zákona. Pokud není vybraný výrobek označen v souladu s tímto zákonem a nařízením Komise (EU) 2020/2151, celní úřad nepropustí vybraný výrobek do režimu volného oběhu.   
Stránka byla publikována dne: 02.09.2022

Skočit na začátek stránky