CZ EN Translate
Menu

Nasazení nové webové aplikace pro registraci osob nakládajících se surovými diamanty a podání ročních hlášení

​     Celní správa ČR od 1.12.2023 v rámci usnadnění správních procesů v oblasti nakládání se surovými diamanty a jejich plnění v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (GDPR), spouští novou webovou aplikaci Surové diamanty (dále jen “aplikace SuD"), jejíž nasazení nově umožní podání žádostí o registraci k nakládání se surovými diamanty a podání ročních hlášení držitelů registrací elektronickou cestou. Aplikace SuD je dostupná na cPortálu, prostředku pro elektronickou komunikaci občanů a firem s Celní správou ČR.  

     Právnická či podnikající fyzická osoba, která se rozhodne nakládat se surovými diamanty ve smyslu § 28 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty (dále jen “zákon o nakládání se SuD") může v nové aplikaci podat žádost o zvláštní registraci přímo určenému Celnímu úřadu Praha Ruzyně a skrze její aplikační prostředí řešit veškeré správní úkony týkající se vydání zvláštní registrace. Obdobný postup platí také v případě podaní žádosti o obecnou registraci dle § 27 zákona o nakládání se SuD. 

     Osobám, které jsou již držiteli vydané zvláštní či obecné registrace je skrze novou aplikaci umožněno také snadnější podání ročních hlášeních, které plyne z povinností dle § 32 zákona o nakládání se SuD.  

     Veškeré podrobné postupy v jednotlivých úkonech jsou uvedeny v Uživatelské příručce Aplikace Surové diamanty, která je přílohou této informace a na webových stránkách Celní správy ČR Kimberleyský proces | Celní správa ČR (celnisprava.cz). 


Stránka byla publikována dne: 01.12.2023

Skočit na začátek stránky