CZ EN Translate
Menu

Elektronické ověřování dovozních a vývozních povolení omamných a psychtropních látek v Single Window

​V rámci vývoje projektu Single Window došlo k napojení na systém Ministerstva zdravotnictví (MZD) resp. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), kde jsou mimo další evidovány povolení související s omamnými a psychotropními látkami. Pro celní řízení existují tyto certifikáty uváděné do kolonky 44. 

Dovoz
1010 - Povolení Ministerstva zdravotnictví k dovozu návykových látek, přípravků a makoviny
L135 - Dovozní povolení (prekursory) vydává příslušný orgán členského státu, v němž je dovozce usazen

Vývoz
1011Povolení Ministerstva zdravotnictví k vývozu návykových látek, přípravků a makoviny
X035 - Vývozní povolení (prekursory) vydává příslušný orgán členského státu, v němž je vývozce usazen.

V souvislosti s elektronickým ověřováním je nutno dbát na správné uvádění údajů do kolonky 44 CP. Podrobnější návod naleznete zde:
Omamné a psychotropní látky.pdfStránka byla publikována dne: 27.04.2022

Skočit na začátek stránky