​Ke dni 5.4.2017 byla nasazena 2. verze elektronického informačního systému FLEGIT v rámci TRACES NT. V souvislosti s touto verzí dochází k několika zásadním změnám, které se týkají také dovozců. Popis změn lze nalézt v menu Další kompetence – Dovoz a vývoz zboží podléhající zákazům a omezením, v agendě Přijímání licencí FLEGT v České republice.


 
Stránka byla publikována dne: 12. 4. 2017
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: