CZ EN Translate
Menu

Vývoz střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva nevojenského charakteru

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 258/2012, které stanoví jednotná pravidla vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva nevojenského charakteru do zemí mino Evropskou Unii vydalo seznam  součástek zvlášť zkonstruovaných pro střelnou zbraň a nezbytných pro její funkci (všechny součásti zbraní spadající pod číslo 9305 Harmonizovaného systému), na které není nutné předložit vývozní povolení podle zákona č. 228/2005 Sb. o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů ve znění pozdějších předpisů.

stanovisko_MPO_LS.pdf


Stránka byla publikována dne: 27.04.2016

Skočit na začátek stránky