CZ EN Translate
Menu

Upozornění pro vývozce do Severní Koreje, Íránu a Sýrie

Na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu byly dne 27. 4. 2015 publikovány informace pro vývozce zboží do KLDR, Íránu a Sýrie, vztahující se k potřebě žádat o vývozní povolení pro určité zboží podle zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 594/2004 Sb.“).

V předmětných oznámeních Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že vývoz zboží celně zařazeného pod příslušné kódy kombinované nomenklatury lze uskutečnit do KLDR, Írán a Sýrie, pouze na základě individuálního vývozního povolení uděleného Licenční správou MPO podle zákona č. 594/2004 Sb.

Další informace lze získat na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu, odkazy:


Stránka byla publikována dne: 05.05.2015

Skočit na začátek stránky